Rešeni primeri

 

 

Zavarovalnicam omogočiti dostop do fotografij iz prometne nesreče iz FIO evidence
Kategorija: Javna uprava
Pristojni organi: MNZ, MZ
Spoštovani. Pri svojem delu se večkrat tedensko srečujem s poslovanjem z zavarovalnicami. Pri tem zavarovalnice zaradi reševanja odškodninskih zahtevkov od policijskih postaj želijo pridobiti tudi fotografije s krajev prometnih nesreč oz....
Dnevne prijave upokojencev na ZZZS
Kategorija: Zdravstvo
Pristojni organi: MJU
Pozdravljeni. Seznanjen sem bil, da ZZZS za tiste upokojence, ki zaradi izboljšanja premoženjskega stanja ob upokojitvi še dodatno opravljajo določeno delo v nekem obsegu, ne posreduje vseh podatkov dnevno na ZPIZ. Podatke si izmenjujejo zgolj...
e-Javno naročanje
Kategorija: Javna uprava
Pristojni organi: MJU
Pozdravljeni. Predlagam, da se pri postopkih javnih naročil končno začne uporabljati elektronske poti. Poleg tega pa se je napovedovla uporaba novih pristopov s katerimi bi dokončno omejili izbor vedno enih in istih ponudnikov storitev.
Malim delodajalcem na voljo brezplačno spletno orodje za ocenjevanje tveganjna področju varnosti in zdravja pri delu
Pristojni organi: MNZ
Zakon o varstvu pri delu - Izenačitev mikro podjetij s samozaposlenimi. Če v mikro podjetju dela samo lastnik družbe in ne zaposluje drugih delavcev, naj bo glede obveznosti izdelave pisne Izjave o varnosti z oceno tveganja, pregledov opreme in...
Dijaki in študentje: za ureditev zdravstvenega zavarovanja ni treba več predložiti potrdila o šolanju
Kategorija: Zdravstvo
Pristojni organi: MNZ
Pozdravljeni, 1. junija 2013 je ZZZS na svojih spletnih straneh uradno objavil obvestilo - Sprememba v urejanju zavarovanja družinskih članov. Kot delodajalec uradno o tem nisem bil obveščen! Prepričan sem, da MIZŠ hrani vse podatke o vseh...
Poenostavljeno poročanje na iREK obrazcih
Kategorija: Finance
Pristojni organi: MF
1.    Glavne spremembe pri iREK obrazcih:-    na podlagi sprememb zakonodaje so dodana nova polja na zbirnem REK-1 in iREK obrazcu;-    na iREK so dodani podatki za poročanje ob izplačilu dohodka iz oddajanja nepremičnin;-    na iREK...
Sprememba Uredbe o posebnih zahtevah za objekte, v katerih so eksplozivi ali pirotehnični izdelki
Pristojni organi: MNZ, Policija
Pobuda posredovana 25. 4. 2013   Ukvarjamo se s sezonsko maloprodajo pirotehničnih izdelkov. Ob vsakokratni postavitvi zabojnika zaprosimo UE, da nam izda dovoljenje za opravljanje dejavnosti maloprodaje pirotehničnih izdelkov. Vsako leto enak...
Poenostavitev sistema plačevanja davkov
Kategorija: Finance
Pristojni organi: MNZ
Zakaj je potrebno za plačilo prispevkov denar nakazati na različne račune in s tem trikrat plačati provizijo banki? Dodatno je potrebnega trikrat več časa, da se vse spiše in plača več položnic, namesto potrebne ene.
Poenostavitev postopka ponovnega vlaganja vloge za pridobitev otroškega dodatka
Kategorija: Sociala
Pristojni organi: MDDSZ
Pobuda objavljena 17. 11. 2011   Centri za socialno delo bi lahko avtomatično, brez vsakoletnih vlog sami odločali o višini otroškega dodatka. S tem bi privarčevali tako vlagatelji kot tudi Centri za socialno delo, saj ne bi bilo potrebno...
<< prejšnja | 1 | naslednja >>