Oddajte pobudo

Vse pobude

Datum oddaje: 07. 11. 2013

Kategorija: Javna uprava

Pristojni organi: MNZ

Predlog spremembe Zakona o društvih

Pozdravljeni.   Predlagam spremembo Zakona o društvih v delu, ki določa status društva v javnem interesu. Generalne določbe so opredeljene v Zakonu o društvih, ki dopušča, da se podrobnosti okrog podeljevanja tega statusa opredelijo v...

Preberite več

Datum oddaje: 07. 11. 2013

Kategorija: Okolje in prostor

Pristojni organi: MzI

Obrazci za poročanje o najemnih pogodbah

Pozdravljeni.   Obrazci za poročanje o najemnih pogodbah bi morali biti urejeni tako, da bi lahko poročali online, podatkovno pa omejeni zgolj na identifikacijsko številko enote ter imena in priimke lastnikov in najemnikov opremljenimi z...

Preberite več

Datum oddaje: 07. 11. 2013

Kategorija: Delovno pravno

Pristojni organi: MDDSZ

Sprememba popoldanskega s.p.

Stop birokraciji in sivi ekonomiji naenkrat! Imamo popoldanske s.p. za katere plačujemo minimalne prispevke in jih lahko imajo samo zaposleni, kar pa je za današnje razmere čisti lapsus. Spremeniti ta popoldanski s.p. tako, da ga lahko odpre...

Preberite več

Datum oddaje: 06. 11. 2013

Kategorija: Delovno pravno

Pristojni organi: MDDSZ

Pobuda za spremembo ZPIZ 2

Predlagam, da se pregleda in revidira omenjeni zakon. Za mene ni ustaven, ker je predolg (92 strani, pribl 430 členov) in zato nepregleden in nerazumljiv. Programerji še po enem letu niso uspeli sestaviti programa za izračun pokojnin. Enako je...

Preberite več

Datum oddaje: 05. 11. 2013

Kategorija: Poslovni SOS

Pristojni organi: MGRT

Predlagam poenostavitev postopkov oddajanja priporočenih pošiljk na poštah

Zakaj moram za oddajo ene priporočene poštne pošiljke trikrat napisati svoj in naslovnikov naslov? Moj predlog: namesto da ročno pišemo potrdila bi lahko vsak poštar bil opremljen z napravo podobno kot jo imajo sprevodniki na vlaku - potrdila...

Preberite več

Datum oddaje: 02. 11. 2013

Pristojni organi: MNZ

Izenačitev obveznosti na podlagi ZVZD med samozaposlenimi in mikro družbami brez zaposlenih, možnost opravljanja kratkotrajnega dela upokojenega lastnika družbe v lastni družbi (izenačitev s kmetom), poenostavitev blagajniškega poslovanja

  Zakon o varstvu pri delu - Izenačitev mikro podjetij s samozaposlenimi. Če v mikro podjetju dela samo lastnik družbe in ne zaposluje drugih delavcev, naj bo glede obveznosti izdelave pisne Izjave o varnosti z oceno tveganja, pregledov opreme...

Preberite več

Datum oddaje: 25. 10. 2013

Kategorija: Zdravstvo

Pristojni organi: MZ

Virtualna ambulanta

Spoštovani! Morda bi tako naročali, se dogovorili o prevzemu receptov, časa bi bilo dovolj, da se to pripravi, če bi to virtualno posredovali nekaj dni prej. Če na primer potrebujem recept za stalna zdravila se naročim, grem v ambulanto, tam...

Preberite več

Datum oddaje: 25. 10. 2013

Kategorija: Zdravstvo

Pristojni organi: MZ

e-izvid

Spoštovani! Najprej pozdrav tej ideji, da lahko vsaj povemo kje \"nas čevelj žuli\" potem pa iskrena hvala za vsako izboljšavo, realizacijo. Več ljudje več ve in skupaj lahko uredimo mnogo stvari, ki ne terjajo velikih finančnih vložkov,...

Preberite več

Datum oddaje: 25. 10. 2013

Kategorija: Sociala

Pristojni organi: MDDSZ

Delovanje e-Sociale

Spoštovani. Posredujem vam dve absurdnosti, ki sta se pojavili pri pridobivanju odločbe. CSD Grosuplje skozi e-socialo ne vidi, da moj mož plačuje preživnino (odločba!) sinu iz prvega zakona, čeprav obvestila o revalorizaciji prejema iz...

Preberite več

Datum oddaje: 24. 10. 2013

Kategorija: Finance

Pristojni organi: MF

Pridobitev ID številke za DDV

V zadnjem času opažamo diskriminatorno odobravanje posameznih podjetji pri obravnavi vlog za pridobitev ID številk za DDV. Velikanska razlika se pojavlja med podjetji, katerih lastniki so državljani Republike Slovenije in podjetji katerih...

Preberite več