Oddajte pobudo

Vse pobude

Datum oddaje: 13. 07. 2014

Kategorija: Finance

Pristojni organi: MF

Dodatna birokracija s strani FURS

Zakaj DURS pri pridobitvi nepremičnine (nakup stanovanja) pošilja obrazce v katere se mora vnesti podatke o nepremičnini (stanovanje), če so te že z vsemi zahtevanimi podatki vpisane v kataster stavb (GURS) s katastrskim vpisom?

Preberite več

Datum oddaje: 13. 07. 2014

Kategorija: Finance

Pristojni organi: MF

Izračun davka na promet z nepremičninami in odmera kapitalskega dobička

Zakaj pri oddaji zahteve za izračun davka na promet z nepremičninami in odmeri kapitalskega dobička na DURS, referenti zahtevajo dokumente, ki jih lahko po uradni dolžnosti zahtevajo sami od pristojnih organov. Npr.: - kdaj je trenutni...

Preberite več

Datum oddaje: 11. 07. 2014

Kategorija: Javna uprava

Pristojni organi: MNZ

Podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje

Pozdravljeni! Tujcu tretje države, ki želi pridobiti ali podaljšati dovoljenje za začasno prebivanje ali stalno prebivanje, se naj omogoči, da odda prstne odtise na katerikoli UE ali tujem konzularnem predstavništvu RS. Prevzem dovoljenja naj...

Preberite več

Datum oddaje: 01. 07. 2014

Pristojni organi: MzI

Opravljanje dopolnilne dejavnosti v stanovanju

Pozdravljeni. Prosim vas za povratno informacijo, zakaj potrebujem dovoljenje lastnika objekta (overjen podpis), če želim v stanovanju opravljati dopolnilno dejavnost, kot je prodaja preko telefona in interneta. Kako naj overim podpise vseh...

Preberite več

Datum oddaje: 04. 06. 2014

Kategorija: Javna uprava

Pristojni organi: MNZ

Vloga za posredovanje izpiska rojstva

Spoštovani, Na Upravni enoti sem vložila vlogo za posredovanje izpiska rojstva za sedaj že odraslega otroka. V odgovoru so me obvestili, da le tega lahko pridobim le z otrokovim pooblastilom, kar naj bi bilo v skladu s 1.odstavkom 28. člena...

Preberite več

Datum oddaje: 02. 06. 2014

Kategorija: Pravosodje

Pristojni organi: MP

Preverba imena firme

Pozdravljeni.   Kot bodoči podjetnik, ki namerava ustanoviti d.o.o., smo se skupaj s pristojnimi na VEM točki lotil postopka preverbe imena podjetja. Registrsko sodišče v Ljubljani je dovolilo vpis nameravane firme. Nato se je naredila...

Preberite več

Datum oddaje: 29. 05. 2014

Kategorija: Finance

Pristojni organi: MF

Priznanja in izvršitve tujih sodnih odločb

Pozdravljeni. Na podlagi sodne zapuščinske razprave v Republiki Hrvaški in njihovega uradnega dokumenta bi mi moral, za vkljižbo spremembe lastništva v zemljiško knjigo, DURS dati na orignal dokumnet samo žig, da je nepremičnina v Sloveniji...

Preberite več

Datum oddaje: 29. 05. 2014

Kategorija: Sociala

Pristojni organi: MDDSZ, MIZS

Izpolnjevanje obrazcev

Pozdravljeni. Moj otrok končuje obiskovanje vrtca in prehaja v šolo. Kot starš sem ga dolžna izpisati iz vrtca in to na drugem obrazcu sporočiti še centru za socialno delo. Ta dva obrazca sem izpolnila. Žal pa sem CSD to sporočila prezgodaj...

Preberite več

Datum oddaje: 09. 05. 2014

Pristojni organi: MF, MzI, MP

Potrdilo o namenski rabi zemljišča

Spoštovani, za potrebe notarske overitve prodajne pogodbe, je potrebno tako DURS-u (za potrditev pogodbe) kot notarju posredovati ustrezno potrdilo o namenski rabi zemljišča, ki je predmet pravnega posla. Za nas, ki delamo na področju prometa z...

Preberite več

Datum oddaje: 06. 05. 2014

Kategorija: Zdravstvo

Pristojni organi: ZZZS

Sporočanje spremembe v obveznem zdravstvenem zavarovanju

Pozdravljeni,   predlagam poenostavitev poslovanja z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Oseben obisk na ZZZS v času uradnih ur za sporočanje spremembe v obveznem zdravstvenem zavarovanju je odvečen in časovno ter kadrovsko potraten...

Preberite več