Oddajte pobudo

Vse pobude

Datum oddaje: 14. 04. 2014

Pristojni organi: MF, MzI

Potrdilo o odobritvi pravnega posla

Pozdravljeni.   Decembra meseca sem želela svoj del parcele prodati sinu mojega pokojnega izven zakonskega parterja, pa so na Dursu zahtevali še potrdilo o odobritvi pravnega posla, ker je del parcele, ki ima sicer že gradbeno dovoljenje,...

Preberite več

Datum oddaje: 14. 04. 2014

Kategorija: Pravosodje

Pristojni organi: MP

Skrajšanje postopka čakanja na zapuščinsko obravnavo

Pozdravljeni. Predlagam časovano skrajšanje postopka čakanja na zapuščinsko obravnavo. V vmesnem obdobju od smrti osebe do obravnave se položnice kljub temu izstavljajo naprej na umrlo osebo. Bodoči dediči v vmesnem času ne vedo, kdo bo...

Preberite več

Datum oddaje: 09. 04. 2014

Kategorija: Okolje in prostor

Pristojni organi: MzI

Ukinitev potrdila o namenski rabi zemljišča ter potrdila o neuveljavljanju predkupne pravice

Pozdravljeni. Predlagam, da se ukine potreba po potrdilu o namenski rabi zemljišča ter potrdilo o neuveljavljanju predkupne pravice. Res je višek, da moraš za vsako spremembo lastništva celo znotraj solastnikov, pridobiti omenjena dokumenta,...

Preberite več

Datum oddaje: 08. 04. 2014

Pristojni organi: MDDSZ, MzI, MK

Popis zapuščenih vasi in hiš

Pozdravljeni. V Sloveniji imamo kar nekaj zapuščenih vasi (na Primorskem, Dolenjskem, Štajerskem...), poleg tega pa imamo tudi precej hiš starih 100 in več let, ki so zapuščene in se podirajo, kažejo klavrno podobo kraja, predvsem na...

Preberite več

Datum oddaje: 04. 04. 2014

Kategorija: Okolje in prostor

Pristojni organi: MNZ

Vrednotenje nepremičnine

Pozdravljeni.   Že od leta 2010 ugotavljam, da so mi previsoko ocenili mojo posest glede na okoliš v katerem živim. Glede na sosedna zemljišča in objekte imam vse višje ocenjeno kot drugi. Del zemljišča imam celo 2x ocenjeno, gre pa za...

Preberite več

Datum oddaje: 04. 04. 2014

Kategorija: Okolje in prostor

Pristojni organi: MNZ

Solastniški deleži parcel s sosedi

Že nekaj let se s sestro, s katero sva solastnici hiše zaman trudiva, da bi  uredili solastniške (doslej ideane) deleže parcel s sosedi v sosedni hiši, s katero nas loči le skupna stena. Vhod ima vsak zase in tudi uporaba parcel je popolnoma...

Preberite več

Datum oddaje: 04. 04. 2014

Kategorija: Sociala

Pristojni organi: MDDSZ

Poenostavitev postopka za koriščenje očetovskega dopusta

Pozdravljeni.   Kot prvo je že sam obrazec nerazumljiv in nelogičen. Običajno se te stvari ureja pred rojstvom otroka. Kako naj torej vnaprej obvestim delodajalca o datumu koriščenja dopusta? Pred rojstvom in tudi še kar nekaj dni po...

Preberite več

Datum oddaje: 03. 04. 2014

Kategorija: Finance

Pristojni organi: MF

Odziv organov v papirni obliki

Pozdravljeni.   Medtem, ko lahko državljani v nekaterih zadevah poslujemo z DURS-om elektronsko, pa so njihovi odzivi v papirni obliki. Zakaj vsi uporabniki e-davkov ne dobimo odmer elektronsko? O vseh pozitivnih učinkih (ekoloških,...

Preberite več

Datum oddaje: 03. 04. 2014

Kategorija: Kmetijstvo

Pristojni organi: MOP

Prodaja kmetijskih zemljišč

Pozdravljeni. Zmanjšanje administriranja pri prodaji kmetijskih zemljišč. Če se kmetijsko zemljišče prodaja kmetu po mojem mnenju ne bilo potrebno toliko soglasji. Sistem je preveč zakompliciran čisto po nepotrebnem, saj gre samo za...

Preberite več

Datum oddaje: 28. 03. 2014

Kategorija: Pravosodje

Pristojni organi: MP

Elektronsko vlaganje vlog za odvetnika

Pozdravljeni. Predlagam, da minister za pravosodje čim prej izda sklep o uporabi 9. odstavka 29. člena ZIZ (elektronsko vlaganje vlog za odvetnike...) ter da se obveznost obveznega vlaganja elektronskih vlog razširi tudi na druge stranke (po...

Preberite več