Oddajte pobudo

Vse pobude

Datum oddaje: 25. 03. 2015

Pristojni organi: MF, MOP

Poročanje Carini - OE

Pozdravljeni. Naš največji izziv predstavlja poročanje odpadne embalaže na FURS. Namreč povsod po EU je sistem zelo poenostavljen in enoten, razen seveda v Sloveniji. V Avstriji so imeli potrjeno s strani ARE metodo reprezentativnih vzorcev....

Preberite več

Datum oddaje: 25. 03. 2015

Kategorija: Zdravstvo

Pristojni organi: MZ

Priglasitev biocida

Pozdravljeni. Srečujemo se s težavami pri priglasitvi biocidov. Nikjer drugje v drugih državah članicah EU ni potrebno toliko dokumentov za prijavo biocida kot pri nas. V drugih državah zadostuje zgolj varnostni list in etiketa - pri nas...

Preberite več

Datum oddaje: 25. 03. 2015

Pristojni organi: MDDSZ, MF

Promocija zdravja pri podjetjih

Pozdravljeni. V zakonu o varstvu in zdravju pri delu se pri promociji zdravja od podjetij zahteva aktivnosti v smislu promocije zdravja, kar pa ni davčno priznan strošek. Predlagamo spremembo v tej smeri, saj je to po našem mnenju velika...

Preberite več

Datum oddaje: 25. 03. 2015

Kategorija: Poslovni SOS

Pristojni organi: MGRT

Certifikat o poreklu

Pozdravljeni. Sem lastnik podjetja, ki se ukvarja s prodajo športne opreme. Večji del poslovanja nam predstavlja izvoz. Izvažamo pretežno v države Perzijskega zaliva in pri tem ogromno časa in energije izgubimo z birokracijo. Konkretno nam...

Preberite več

Datum oddaje: 23. 03. 2015

Kategorija: Delovno pravno

Pristojni organi: MJU

Kratkotrajno delo invalidskega upokojenca

Spoštovani. V skladu s 17. členom Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno lahko pri delu pomaga oseba, s katero je lastnik ali solastnik mikrodružbe ali zavoda ali samozaposlene osebe v sorodu v ravni vrsti do prvega kolena kadar...

Preberite več

Datum oddaje: 23. 03. 2015

Kategorija: Poslovni SOS

Pristojni organi: MDDSZ

Kratkotrajno delo invalidskega upokojenca

Spoštovani. V skladu s 17. členom Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno lahko pri delu pomaga oseba, s katero je lastnik ali solastnik mikrodružbe ali zavoda ali samozaposlene osebe v sorodu v ravni vrsti do prvega kolena kadar...

Preberite več

Datum oddaje: 17. 03. 2015

Kategorija: Finance

Pristojni organi: MF

Plačevanje prispevkov na različne račune

Pozdravljeni. Za plačilo obveznosti s.p.-ja moram mesečno izpolniti pet ločenih plačilnih nalogov (PIZ, ZZ, STV, ZAP in akontacija dohodnine). Vem, da se je že veliko govorilo o tem, da je omenjeno nemogoče združiti zaradi različnih...

Preberite več

Datum oddaje: 09. 03. 2015

Kategorija: Zdravstvo

Pristojni organi: ZZZS

Zdravstveno zavarovan kot občan

Pozdravljeni. Sem obvezno zdravstveno zavarovana, kot občan. Pred tem sme imela nekaj časa sp in iz tega naslova nimam plačanih prispevkov. Ob zaprtju le tega so me nemudoma prijavili na obvezno zdravstveno zavarovanje, kot občana. Iz tega...

Preberite več

Datum oddaje: 27. 02. 2015

Kategorija: Javna uprava

Pristojni organi: MJU

eJavno naročanje

Pozdravljeni, Predlagam, da se pri postopkih javnih naročil končno začne uporabljati elektronske poti. Poleg tega pa se je napovedovla uporaba novih pristopov s katerimi bi dokončno omejili izbor vedno enih in istih ponudnikov storitev.

Preberite več

Datum oddaje: 27. 02. 2015

Kategorija: Zdravstvo

Pristojni organi: MJU

Dnevna prijava upokojencev na ZZZS

Pozdravljeni, seznanjen sem bil, da ZZZS za tiste upokojence, ki zaradi izboljšanja premoženjskega stanja ob upokojitvi še dodatno opravljajo določeno delo v nekem obsegu, ne posreduje vseh podatkov dnevno na ZPIZ. Podatke si izmenjujejo zgolj...

Preberite več