Oddajte pobudo

Vse pobude

Datum oddaje: 08. 04. 2015

Kategorija: Finance

Pristojni organi: MF

Pavšalni obračun

Pozdravljeni. Priporočam pavšalni obračun kot ga poznajo v Avstriji, saj bi s takšnim načinom podjetnike razbremenili.

Preberite več

Datum oddaje: 08. 04. 2015

Kategorija: Javna uprava

Pristojni organi: MGRT, MNZ

Pavšalna letna turistična taksa

Pozdravljeni. Kot lastnica stanovanja v Portorožu sem do dneva, ko sem se za stalno preselila  in prijavila na naslovu v Občini Piran na podlagi občinskega odloka plačevala pavšalno letno turistično takso. Z dnem, ko sem prijavila stalno...

Preberite več

Datum oddaje: 05. 04. 2015

Kategorija: Okolje in prostor

Pristojni organi: MOP

Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda

Pozdravljeni! Z zapisom bi želeli opozoriti na težave pri urejanju ustreznega odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda na območjih, kjer ni predvidena opremljenost z javno kanalizacijo, torej za individualna gospodinjstva. Na...

Preberite več

Datum oddaje: 03. 04. 2015

Kategorija: Finance

Pristojni organi: MJU

Preplačilo dohodnine

Pozdravljeni. Predlagam, da če preplačilo dohodnine ne presega stroškov nakazovanja, se v tem primeru ne nakazuje na račun davčnega zavezanca oziroma obratno.

Preberite več

Datum oddaje: 03. 04. 2015

Kategorija: Finance

Pristojni organi: MF

Potni stroški zunanjega sodelavca

Na projektu imam zunanjega sodelavca, ki bo imel zelo veliko potnih stroškov (ki bodo evidentirani do potankosti). Podjemna pogodba, ki jo bomo sklenili, narekuje obrutenje potnih stroškov. To mi zelo zmanjšuje projektna sredstva, ki so že tako...

Preberite več

Datum oddaje: 31. 03. 2015

Kategorija: Poslovni SOS

Pristojni organi: SURS

Statistični vprašalniki SURS

Spoštovani. Smo malo podjetje, vseh skupaj nas je zaposlenih 28. Naša dejavnost zajema okoljski management in tribotehnologijo. Naši kupci oziroma poslovni partnerji prihajajo tako iz Slovenije kot iz tujine. Absurdno se nam zdi, da moramo za...

Preberite več

Datum oddaje: 30. 03. 2015

Kategorija: Finance

Pristojni organi: MJU

Ločena oddaja ponudb pri javnem naročanju

Pozdravljeni. Predlagam, da se v zakonodajo na področju javnega naročanja umesti določba, da družbe, ki veljajo skladno z ZGD za povezane družbe, v postopkih oddaje ponudb kot odgovora na javna naročila, ne smejo oddajati ponudb ločeno, saj...

Preberite več

Datum oddaje: 27. 03. 2015

Kategorija: Kmetijstvo

Pristojni organi: MKGP

Oddaja vloga preko KGZ

Smo majhna kmetija (cca 3 ha), ki brez Kmetijsko gozdarskega zavoda sploh ne moremo delati, seveda pa obvezno plačujemo tudi zbornični prispevek. Za vse vloge, če želimo kandidirati na občinskih in državnih razpisih, oddajanje vlog za...

Preberite več

Datum oddaje: 25. 03. 2015

Kategorija: Poslovni SOS

Pristojni organi: MF

DURS zahteval nakazilo 0,01€

OPOMBA Ministrstva za javno upravo Preko spletnega Portala PoslovniSOS smo prejeli le priponko poslovnega subjekta, katere vsebino kratko povzemamo: Poslovni subjekt je prejel OPOMIN DURS, ki ga je ta izdal na podlagi tretje točke 1. odstavka...

Preberite več

Datum oddaje: 25. 03. 2015

Kategorija: Poslovni SOS

Pristojni organi: MOP

Odločba tržne inšpekcije

Kot nepremičninska agencija posredujem pri prodaji nepremičnin. Posredniško pogodbo imam pripravljeno tako, da v primeru, da se stranka premisli pri dolgotrajni aktivnosti z njo, plača tudi stroške posredovanja. V konkretnem primeru sem ji...

Preberite več