Oddajte pobudo

Metodologija za presojo posledic predpisov na različna družbena področja

Strateški dokumenti

Akcijski načrt za izboljšanje postopka načrtovanja, priprave, sprejemanja in vrednotenja učinkov zakonodaje 2019–2022

Enotni dokument Vlade Republike Slovenije za zagotovitev boljšega zakonodajnega in poslovnega okolja ter dvig konkurenčnosti z ukrepi po področjih

Strategija razvoja Slovenije 2030

Digitalna Slovenija 2030

Strategija razvoja slovenske javne uprave 2014 - 2020

Politika napredka in kakovosti sodobne javne uprave

Politika napredka in kakovosti sodobne javne uprave (zgibanka)

Resolucija o normativni dejavnosti

Priročnik za izvajanje presoje posledic predpisov in politik

Poslovnik Vlade Republike Slovenije,

Prenovljeni Akcijski program za odpravo administrativnih ovir in zmanjševanje zakonodajnih bremen za leti 2012 in 2013, Načrt ukrepov 2012 - 2013,sklep Vlade RS, 5.7.2012

Program dela medresorske delovne skupine za prenovo zakonodaje na področju reguliranih dejavnosti in poklicev (SPPD)

Program za odpravo administrativnih ovir in zmanjšanje administrativnih bremen za 25 % do leta 2012, sklep Vlade RS, 7.5.2009

Metodologija za presojo posledic na različna družbena področja, avgust 2023