Oddajte pobudo

Vse pobude

Datum oddaje: 27. 06. 2013

Kategorija: Okolje in prostor

Pristojni organi: MzI

Urejanja prostora, arhitekture in graditve objektov

PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA 1.    POENOSTAVITI PROSTORSKO ZAKONODAJO, določiti pojme, termine za celotno državo, narediti obrazce prostorskih aktov, da bodo povsod enaki.2.    Spremeniti upravni postopek pridobitve gradbenega...

Preberite več

Datum oddaje: 26. 06. 2013

Kategorija: Okolje in prostor

Pristojni organi: MzI

Tehnični prevzemi poslovnih prostorov oz. pridobitev uporabnega dovoljenja

Predlagam, da se tehnični prevzem prostorov opravi na naslednji način: popiše se seznam pomanjkljivosti, za te pomanjkljivosti naj se podjetju / lastniku da določen rok, v katerem je dolžan te pomanjkljivosti odpraviti. Uporabno dovoljenje naj...

Preberite več

Datum oddaje: 21. 06. 2013

Kategorija: Poslovni SOS

Pristojni organi: MGRT, MP

Ustanovitev podjetja

Odprava zakonske spremembe, ki je zakomplicirala postopek ustanavljanja podjetja. Še leto dni nazaj je bilo mogoče podjetje ustanoviti v nekaj dneh. Pred več kot mesecem dni smo na Okrožnem sodišču v Kranju dali vlogo za ustanovitev...

Preberite več

Datum oddaje: 21. 06. 2013

Kategorija: Zdravstvo

Pristojni organi: MNZ

Sprememba v urejanju zavarovanja družinskih članov

Pozdravljeni, 1. junija 2013 je ZZZS na svojih spletnih straneh uradno objavil obvestilo - Sprememba v urejanju zavarovanja družinskih članov. Kot delodajalec uradno o tem nisem bil obvestila! Pojasnilo ZZZS (objavljeno na spletni strani ZZZS)...

Preberite več

Datum oddaje: 19. 06. 2013

Kategorija: Delovno pravno

Pristojni organi: MNZ

Employment in Slovenia

I have a business in Maribor, but am english and before that had businesses in the UK. I was shocked by how complicated it is to employ people in Slovenia. Everywhere around people are working in the black economy because it is not just expensive...

Preberite več

Datum oddaje: 19. 06. 2013

Kategorija: Okolje in prostor

Pristojni organi: MzI, MK, MOP, MP

Poenostavitev postopks parcelacije in komasacije

Spoštovani! Predlagam, da se poenostavi postopek parcelacije in komasacije. V našem primeru postopek traja že več kot 10 let, 7 let pa po sprejetju zazidalnega načrta. Prav tako predlagam, da se skrajšajo tudi drugi postopki, potrebni pred...

Preberite več

Datum oddaje: 18. 06. 2013

Kategorija: Okolje in prostor

Pristojni organi: MzI, MOP

Sprememba okoljske in prostorske zakondaje, ki vpliva na odpadke

Vsa okoljska in prostorska zakonodaja, ki obravnava ravnanje z odpadki naj se spremeni tako, da se lahko na vsaki lokaciji, v vsakem obratu, obdeluje, predeluje in začasno zbira odpadke, če se pri tem tehnično zagotovi delovanje, ki je brez...

Preberite več

Datum oddaje: 18. 06. 2013

Kategorija: Okolje in prostor

Pristojni organi: MzI, MOP

Sprememba Uredbe o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov

Predlog za: Sprememba Uredbe o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov, ki bi za začetek samo ukinila zadnjo spremembo in dopolnitev iz 2011 in uveljavila zapis uredbe iz 2008. (ta del)...

Preberite več

Datum oddaje: 18. 06. 2013

Kategorija: Delovno pravno

Pristojni organi: MDDSZ

Samozaposliev

SAMOZAPOSLITEV - sedaj je ta ukrep namenjen izključno tistim, ki so najmanj tri mesece prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje, zato se vsak, ki je sicer zaposlen, pa se ima namen samozaposliti, tja tudi prijavi, da izpolni pogoje za pridobitev...

Preberite več

Datum oddaje: 18. 06. 2013

Kategorija: Sociala

Pristojni organi: ZZZS

Praksa ZZZS glede obrazcev za prijave in odjave iz zavarovanj

Na izpostavah Zavoda za zdravstveno zavarovanje, kjer sprejemajo prijave in odjave iz obveznih zavarovanj na obrazcih M1, M2 in tako naprej, pošiljajo stranke v knjigarno kupit obrazec, ki stane 50 centov. Obenem si je obrazec mogoče natisniti z...

Preberite več