Oddajte pobudo

Načrtovanje

Vlada določi svoje glavne naloge za določeno obdobje z delovnim programom vlade ter s proračunskimi dokumenti. Vlada sprejme delovni program vlade za prihodnje leto do konca koledarskega leta.

V delovnem programu vlade se navedejo predlogi zakonov, uredb in drugih splošnih pravnih aktov vlade in ministrstev. Pri vsakem aktu se na kratko opredeli, zakaj je potreben [1].