Oddajte pobudo

Izhodišča za pripravo predpisa

pripomocek 2 opis

Izhodišča za pripravo predpisa z predhodnimi ocenami učinkov alternativnih možnosti za rešitev problema predstavljajo prvo priložnost za vlado, da zainteresiranim deležnikom pojasni, zakaj pripravlja nov predpis in kaj z njim namerava doseči. S pomočjo sodelovanja z deležniki vlada lahko dobi pomembne povratne informacije o realnem stanju v praksi.

Zato je pomembno, da se izhodišča za pripravo predpisa ter predhodne ocene učinka pripravijo na jasen način, ki bo povečal vključenost zainteresiranih strani in jim omogočil, da se pripravijo na poznejše posvetovalne dejavnosti, ki jih bodo organizirala ministrstva in vladne službe.

Glavna vprašanja

Izhodišča za pripravo predpisa opisujejo problem, ki ga je potrebno rešiti ter cilje, ki jih je potrebno doseči. Vsebujejo naj tudi variantne rešitve za rešitev problema z oceno učinkov posamezne rešitve.

Predloga Izhodišč za pripravo predpisa

Primeri dobrih praks

Uporabne povezave

Uporabne povezave

Navodilo za izvajanje Poslovnika Vlade Republike Slovenije št. 10. Generalni Sekretariat Vlade Republike Slovenije, 20. 6. 2017

Resolucija o normativni dejavnosti (Uradni list RS, št. 95/09)