Oddajte pobudo

Vse pobude

Datum oddaje: 16. 07. 2015

Kategorija: Promet

Pristojni organi: MzI

Prepoved prodaje vozila

Spoštovani. Včeraj sem iz prometa odjavil svoje staro vozilo, ki je bilo prvič registrirano v letu 2011. Takrat sem uveljavljal vračilo davka na motorna vozila (trije otroci). Pri tem so mi v evidenco registracije motornega vozila vnesli...

Preberite več

Datum oddaje: 14. 07. 2015

Kategorija: Poslovni SOS

Pristojni organi: MJU

Problematika prekomernega administriranja pri pobiranju in davčnemu obračunu najemnin za oddajanje skupnih prostorov v večstanovanjskih stavbah

Glavna dejavnost podjetja SPL d.d. je upravljanje večstanovanjskih stavb. Naša pobuda gre morda na prvi pogled bolj v smeri sistemske ureditve področja našega poslovnega delovanja, dejansko pa je glavni namen poenostavitev delovanja in...

Preberite več

Datum oddaje: 08. 07. 2015

Kategorija: Pravosodje

Pristojni organi: MP

Izvršba na podlagi verodostojne listine

Spoštovani. Izvršba na podlagi verodostojne listine (tudi e-izvršba) je sicer odlična zadeva, s katero pa imamo dokaj slabe izkušnje v smislu učinkovitega zaključka. S tem mislim predvsem na izkušnjo, da se je večina vlog bodisi končala s...

Preberite več

Datum oddaje: 07. 07. 2015

Kategorija: Pravosodje

Pristojni organi: MP

Sodniški stroški za vložitev izvržbe

Pozdravljeni. Potrebno bi bilo določiti po katerem kriteriju sodišča zaračunavajo sodniške stroške za vložitev izvršbe in za ugovor na izvršbo. Očitno se dela po sistemu čim več tem bolje, kar pa ni nujno v skaldu z logiko. Na vas...

Preberite več

Datum oddaje: 04. 07. 2015

Pristojni organi: MDDSZ, MF

Poročanje v okviru osebnega dopolnilnega dela

Pozdravljeni, moja pobuda se navezuje na OSEBNO DOPOLNILNO DELO. Zakaj je potrebno oddajati FURSu dvojno poročilo? 1. vsak mesec - akontacija dohodnine, 2. vsakih 6 mesecev - poročilo o dohodkih. Zadostovalo bi samo eno poročilo in to vsakih...

Preberite več

Datum oddaje: 02. 07. 2015

Kategorija: Poslovni SOS

Pristojni organi: MzI

Nekorektna obravnava strank Centra za podpore pri Borzenu

Spoštovani. V sredo, 24.6.2015, je bila na seji Vlade RS v skladu s smernicami Evropske komisije sprejeta nova Uredba o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z...

Preberite več

Datum oddaje: 02. 07. 2015

Kategorija: Poslovni SOS

Pristojni organi: MOP

prostorski akti - neskladje

Spoštovani, na območju Starega mestnega jedra Krško so bile z ureditvijo HE Krško izvedene tudi ureditve za zaščito pred poplavami. Pred meseci je bil uspešno opravljen tehnični pregled in pridobljeno uporabno dovoljenje za omenjene izvedene...

Preberite več

Datum oddaje: 01. 07. 2015

Kategorija: Poslovni SOS

Pristojni organi: MOP

Ne/potrebnost pridobitve okoljevarstvenega soglasja oziroma izvedbe postopka vpliva nameravanega posega na okolje za premično napravo

Spoštovani,sprašujemo se o upravičenosti, ustreznosti oziroma smiselnosti izvajanja postopka Presoje vplivov na okolje, ki veljajo za posege v prostor oziroma okolje, za obratovanje mobilne naprave za mletje lesnih sekancev. V premični napravi...

Preberite več

Datum oddaje: 30. 06. 2015

Kategorija: Javna uprava

Pristojni organi: MNZ

Dovoljenje za posest orožja

Pozdravljeni. Pred kratkim sem dal ukiniti orožni list, ki je že sam po sebi prevelik in predrag. Ker sem obdržal nekaj kosov orožja sem si pridobil dovoljenje za posest ter plačal 40 EUR za dokument "dovoljenje za posest", ki ga praktično...

Preberite več

Datum oddaje: 29. 06. 2015

Kategorija: Poslovni SOS

Pristojni organi: MF

Dve ločeni nakazili (plača in malica) na bančni račun delavca

Delavec mora na svoj bančni račun prejeti dve (2) nakazili - eno za neto plačo in drugo za malico in prevoz, čeprav je na izplačilni listi jasno razmejeno koliko je neto plača in koliko znašajo materialni stroški. Tako delodajalec s samo 20...

Preberite več