Oddajte pobudo

Vse pobude

Datum oddaje: 26. 06. 2015

Kategorija: Delovno pravno

Pristojni organi: MDDSZ

Dopolnitev ZDR-1 v zvezi z nadzorom bolniškega staleža v povezavi z zadnjo alinejo 110. člena ZDR-1

Spoštovani! Predlagamo dopolnitev ZDR-1 v zvezi z nadzorom bolniškega staleža v povezavi z zadnjo alinejo 110. člena ZDR-1. Delodajalec trenutno nima pravne podlage za lastno izvajanje nadzora bolniškega staleža z namenom odkrivanja zlorab...

Preberite več

Datum oddaje: 26. 06. 2015

Kategorija: Delovno pravno

Pristojni organi: MDDSZ

Sprememba oz. dopolnitev 213. in 214. člen ZDR-1 v zvezi z ekonomsko odvisnimi osebami

Spoštovani! Predlagamo spremembo oz. dopolnitev 213. in 214. člen ZDR-1 v zvezi z ekonomsko odvisnimi osebami. Tudi, če podjetje ne pogojuje neke ekskluzive ali konkurenčne klavzule s.p.-ju (edinemu zaposlenemu), s katerim ima sklenjeno...

Preberite več

Datum oddaje: 18. 06. 2015

Kategorija: Okolje in prostor

Pristojni organi: MGRT, MOP

Pridobitev uporabnega dovoljenja za zidanico

Predlagamo enostavneje in cenejše pridobivanje uporabnega dovoljenja za zidanice katerih namen je mišljen kot turistična kapaciteta. Kdor želi oddajati zidanico mora za to dobiti uporabno dovoljenje, ki ga seveda lahko pridobi, če ima ustrezno...

Preberite več

Datum oddaje: 18. 06. 2015

Kategorija: Poslovni SOS

Pristojni organi: MJU, MK, MOP

Oblika vloge

Spoštovani,za investitorja pridobivamo projektne pogoje, med drugimi tudi pri Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije na Območni enoti Maribor (v nadaljevanju Zavod). Od novembra 2014 do danes smo vložili 23 elektronskih vlog...

Preberite več

Datum oddaje: 18. 06. 2015

Pristojni organi: MDDSZ, MF, SURS

Večkratno poročanje istovrstnih podatkov različnim organom

Pozdravljeni. AAG je v letu 2014 imel zaposlenega delavca preko javnih del. Za njega smo redno vsak mesec posredovali podatke o bruto plači in plačanih prispevkih na FURS, ter poslali še zaključno poročilo. Poleg podatkov na FURS smo morali...

Preberite več

Datum oddaje: 16. 06. 2015

Kategorija: Poslovni SOS

Pristojni organi: MOP

Potrebna soglasja sosedov za razdelitev lastne parcele

V postopku gradnje Poslovnega centra Gonzaga smo naleteli na banalno težavo, ki nam je za pol leta odmaknila gradnjo. Lastno parcelo smo želeli razdeliti na več parcel. Mejnike smo morali postaviti tudi na parcelno mejo, ki ima več lastnikov...

Preberite več

Datum oddaje: 14. 06. 2015

Kategorija: Finance

Pristojni organi: MJU

Pavšalna obdavčitev

Pozdravljeni. Včasih so kmetje plačevali desetino in zadeva je bila jasna. Danes s.p.-ji večinoma tisti, ki niso pripojeni k kašnim državnim jaslim, nimajo takoj nekega zaslužka, morajo pa takoj plačevati prispevke, ki nanesejo 50% ali...

Preberite več

Datum oddaje: 11. 06. 2015

Kategorija: Zdravstvo

Pristojni organi: MZ

Izvajanje 78a. člena ZZVZZ

Spoštovani. Predlog se nanaša na izvajanje 78a. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki govori o tem, da se določenim kategorijam zavarovanih oseb zadržijo pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, če nimajo...

Preberite več

Datum oddaje: 09. 06. 2015

Kategorija: Finance

Pristojni organi: MF

Plačilni promet

  Za boljšo zakonodajno in poslovno prakso bi morala država ukrepati tudi zaradi neplačil naročnikov. Če se pravdanja vlečejo v nekaj let, izvajalec storitev potone zaradi neplačanih računov. Tudi davki od dobička se ne bi smeli...

Preberite več

Datum oddaje: 08. 06. 2015

Kategorija: Poslovni SOS

Pristojni organi: MOP

Ovire v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja

V nadaljevanju je opisan postopek oviranja pridobitve gradbenega dovoljenja za investitorja, kjer s strani Občine Krško pooblaščen soglasodajalec (Kostak d.d.) na vse načine zavlačuje postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja, z namenom...

Preberite več