Oddajte pobudo

Vse pobude

Datum oddaje: 25. 08. 2015

Kategorija: Poslovni SOS

Pristojni organi: MJU

"Tudi SUP je potrebno registrirati"

V časniku Finance z dne 4.8.2015 je bil objavljen prispevek z naslovom"Narobe svet, tudi sup je treba registrirati!", v katerem pišejo o ovirah (ki jih imajo turistična društva, itd.) pri oddajanju plovil. Obvezna je namreč tudi registracija...

Preberite več

Datum oddaje: 21. 08. 2015

Kategorija: Kmetijstvo

Pristojni organi: MKGP

Sprememba Uredbe o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji

Pozdravljeni. Predlagam, da se spremeni Uredbo o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji, in sicer brez omejitve glede lastno pridelane hrane in hrane, kupljene na drugih kmetijah, za kmetije, ki nudijo samo zajtrk oz. se geografsko določi, kje to...

Preberite več

Datum oddaje: 21. 08. 2015

Kategorija: Promet

Pristojni organi: MzI

Lastništvo motornega vozila

Spoštovani. Pri urejanju lastništva motornega vozila smo naleteli na absurdno situacijo. Osebno vozilo je bilo odjavljeno še v času ZVCP (starega zakona) in je bilo v hrambi pri takratnemu lastniku. Vozilo ni bilo registrirano še do danes,...

Preberite več

Datum oddaje: 18. 08. 2015

Kategorija: Okolje in prostor

Pristojni organi: MOP

Zamenjava posode za smeti - spremembe števila v gospodinjstvu

Pozdravljeni. Vsi koncesionarji in podjetja, ki izvajajo javna pooblastila bi naj imela dostop do javnih zbirk podatkov za opravljanje svojih nalog ne pa, da me v javnem podjetju http://www.snaga-mb.si/, za menjavo posode za smeti pošiljajo po...

Preberite več

Datum oddaje: 12. 08. 2015

Kategorija: Finance

Pristojni organi: MF

Dokazilo o plačanih davkih in prispevkih - 2. del vprašanja

Spoštovani, pred dnevi sem vam poslal vprašanje glede izdaje potrdila o plačanih davkih za fizične osebe in prejel neverjetno birokratski odgovor. Prosim vas, da mi odgovorite na naslednja vprašanja, ki izhajajo iz vašega odgovora: 1. Na...

Preberite več

Datum oddaje: 24. 07. 2015

Kategorija: Poslovni SOS

Pristojni organi: MDDSZ, MZ, ZPIZ, ZZZS

odločba ZPIZa za nazaj - roki

Imamo zaposlenega delavca, ki je od novembra 2013 v bolniškem stažu. Dne, 20.2.2015 je bila na ZPIZ dostavljena popolna delovna in medicinska dokumentacija. Senat Invalidske komisije I.stopnje je zasedal 1.4.2015. Dne 20.7.2015 je izdana odločba...

Preberite več

Datum oddaje: 21. 07. 2015

Kategorija: Finance

Pristojni organi: MJU

Davek na motrona vozila

Pozdravljeni. Iz tujine sem kupil osebno vozilo - kombi za prevoz družine. Potrebno je vložiti in čakati kar 1 mesec na odločbo za DMV. Ker imam več kot 3 otroke pa sem do plačila oproščen. Zakaj moram sedaj čakati 1 mesec z...

Preberite več

Datum oddaje: 20. 07. 2015

Kategorija: Finance

Pristojni organi: MF

Dokazilo o plačanih davkih in prispevkih

Spoštovani. Prosim za povratno informacijo, če sistem resnično tako deluje. Danes sem doživel nekaj neverjetnega za 21. stoletje. Ker bi rad odprl popoldanski s.p., sem na FURSu moral pridobiti dokazilo o plačanih davkih in prispevkih za...

Preberite več

Datum oddaje: 17. 07. 2015

Kategorija: Kmetijstvo

Pristojni organi: MKGP

Promet s kmetijskimi zemljišči - objava nakupa na UE

Pozdravljeni. Zakaj je potrebno objaviti ponudbo za nakup kmetijskega zemljišča na upravni enoti, če kot kupec kupujem zemljišče velikosti 1358 m2 na kateri stoji stanovanjska hiša s pravnomočnim gradbenim dovoljenjem? Celotno zemljišče je...

Preberite več

Datum oddaje: 16. 07. 2015

Kategorija: Poslovni SOS

Pristojni organi: MP

Razdružilne pogodbe - dolgotrajno čakanje na dodelitev e-vloge pristojnemu sodišču in reševanje zadev

V letu 2014 smo lastniki objekta na Celovški v Ljubljani soglasno uredili razdružilno pogodbo. Notarska pisarna je pod opravilno številko DN št. 171892/2014 v avgustu 2014 elektronsko vložila in trenutno še vedno čaka na dodelitev sodišču....

Preberite več