Oddajte pobudo

Prenova vlog za uporabnike pri poslovanju z Državnim arhivom Slovenije

Področje: Kultura
Pristojni organi: MK

Pobuda

Pozdravljeni,

predlagam, da Državni arhiv Slovenije v duhu časa prenovi vloge oziroma obrazce, ki jih ima objavljene na svojih spletnih straneh glede izvajanja Uredbe o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva tako, da bodo v pomoč strankam, čemur so v osnovi namenjeni. Priloge so naslednje:

  • vloga za pridobitev podatkov iz arhivskega gradiva;
  • naročilnica za uporabo arhivskega gradiva;
  • matični list uporabnika;
  • zapisnik o izročitvi in prevzemu arhivskega gradiva;
  • predlog za vpis v register ustvarjalcev.

Ob tem predlagam, da se razmisli ali so vse priloge sploh potrebne, hkrati pa bi bilo smiselno, da so na voljo v elektronski obliki. 

Lep pozdrav!

Odgovor pristojnega organa

Odgovor Ministrstva za kulturo:

Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva (Uradni list RS, št. 42/17)  določa vsebino oz. obvezne sestavine vlog in obrazcev. Poenoten je način dostopa in uporabe arhivskega gradiva v vseh javnih arhivih, prav tako tudi način predaje arhivskega gradiva v javne arhive ter vpis ustvarjalcev arhivskega gradiva v register ustvarjalcev. Obrazci so objavljeni na spletni straneh Arhiva RS in spletnih straneh Regionalnih arhivov. Izpolnjene obrazce je mogoče oddati osebno, po pošti in prek e-pošte. Elektronska oddaja obrazcev trenutno še ni omogočena. 

Slovenski javni arhivi izvajajo projekt vzpostavitve slovenskega javnega elektronskega arhiva ali kratko e-ARH.si, ki predstavlja kompleksno okolje namenjeno e-arhiviranju. Vključuje postopke prevzemanja arhivskega gradiva (digitaliziranega in v izvorno digitalni obliki) v pristojne javne arhive, njegovo nadaljnjo strokovno obdelavo, dolgoročno ohranjanje v skladu z veljavno zakonodajo ter nadaljnjo uporabo. V okviru projekta e-ARH.si bo za vse javne arhive vzpostavljena tudi virtualna arhivska čitalnica -VAČ, kjer bo omogočena elektronska oddaja vlog in obrazcev ter oddaljen dostop do arhivskega gradiva ter njegova uporaba.