Oddajte pobudo

Predlog za spremembo ZDDV

Področje: Finance
Pristojni organi: MF
  • 17. 04. 2012Pobuda objavljena
  • 17. 04. 2012Pobuda posredovana v odziv
  • 03. 05. 2012Pobuda sprejeta in zaključena

Pobuda

Sprememba 66.a čl. Zddv-1: odprava e-pobotov, oziroma naslednja sprememba:
e-poboti bili vezani na DDV obračune: presečni dan zajemanja podatkov zadnji v mesecu; rok za oddajo 30 dni po končanem obračunu.

Odgovor pristojnega organa

V zvezi s pobudo št. 29, prejeto preko portala "minus 25%", s katero se predlaga sprememba 66.a člena Zakona o davku na dodano vrednost (Ur.l.RS, št.13/11-UPB, 18/11 in 78/11; ZDDV-1) vas seznanjamo, da v Državnem zboru Republike Slovenije poteka zakonodajni postopek v zvezi s spremembo ZDDV-1 (Predlog Zakona o spremembah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1F), skrajšani postopek, EPA 235 - VI). Z ZDDV-1F se ukinja ureditev, vključena v 66.a člen ZDDV-1 v zvezi z omejevanjem pravice do odbitka DDV pri računih, ki niso poravnani v zakonsko določenem roku, posledično pa bodo ukinjene administrativne obveznosti davčnih zavezancev glede spremljanja davčne obveznosti in odbitka DDV na podlagi računov, ki niso pravočasno plačani, niti niso prijavljeni v obvezni pobot po veljavnem Zakonu o preprečevanju zamud pri plačilih, glede poročanja Davčni upravi RS o spremembah davčnih obveznosti in naknadnem uveljavljanju odbitka DDV in glede zagotavljanja knjigovodskih podatkov o neuveljavljanju odbitka DDV, povečanju in zmanjšanju odbitka DDV.

V zvezi s predlogom da je: »presečni dan zajemanja podatkov zadnji v mesecu; rok za oddajo 30 dni po končanem obračunu« sporočamo, da je v pripravi predlog sprememb ZPreZP. Ena izmed preučevanih rešitev je tudi podaljšanje roka za vpis obveznosti, v zvezi s katero je dolžnik v zamudi, v obvezni večstranski pobot.