Oddajte pobudo

Otroški dodatek

Področje: Sociala
Pristojni organi: MDDSZ
  • 17. 11. 2011Pobuda objavljena
  • 17. 11. 2011Pobuda posredovana v odziv
  • 25. 05. 2020Pobuda sprejeta in zaključena

Pobuda

Pri otroškem dodatku gre za nepotrebne administrativne ovire, s katerimi se srečajo vsi, ki imajo otroke. Otroški dodatek je dopolnilni prejemek za preživljanje, vzgojo in izobraževanje otroka, kadar dohodek na družinskega člana ne presega 99% povprečne plače v Republiki Sloveniji v preteklem koledarskem letu oz. v predpreteklem koledarskem letu, če se otroški dodatek uveljavlja v mesecu januarju, februarju ali marcu. Gre namreč za to, da je potrebno vsako leto ponovno vlagati vlogo.

V tej vlogi praktično ni takih podatkov, ki bi jih bilo res potrebno vsako leto ponovno vpisovati. Edini tak podatek je v bistvu dohodek, ki ga lahko organ pridobi sam, po uradni dolžnosti. Drugi tak podatek, ki pa še lahko vpliva na višino otroškega dodatka pa je še vključenost predšolskega otroka v vrtec. To pomeni, da otrokovih prvih osemnajst let nebi bilo potrebno vsako leto ponovno oddajati vloge. Dovolj bi bilo oddati enkrat in samo sporočiti vključenost oziroma izključenost otroka iz vrtca. Po osemnajstem letu pa bi samo posredovali potrdilo o šolanju.

Tako bi Center za socialno delo lahko avtomatsko, brez teh vsakoletnih vlog sam odločal o višini otroškega dodatka. S tem bi privarčevali tako vlagatelji, kot tudi Center za socialno delo, saj nebi bilo treba vnašati podatke iz vloge in jih potem preverjati, niti nebi bilo treba izdajati potrdil o prejemu vloge. Gre namreč za to, da sedaj praktično vpisujemo samo podatke kot so naslov, EMŠO vlagatelja in partnerja, nato pa še otrok, dohodek in vključenost v vrtec. To so podatki, ki se ponavadi ne spreminjajo vsako leto, dohodke pa tako ali tako preverjajo. Zato menim, da bi bilo dovolj, da enkrat vložimo vlogo in sporočamo samo morebitne spremembe, o otroškem dodatku pa bi odločal center za socialno delo avtomatsko vsako leto, torej brez nepotrebnih vlog.

Odgovor pristojnega organa

Glede otroškega dodatka so v predlogih zahteve, ki si jih vsi prizadevamo doseči, razen tega, da bi centri za socialno delo odločali po uradni dolžnosti, ampak glede vpisovanja podatkov. V tej smeri pa gre tudi vzpostavitev informacijskega sistema na podlagi ZUPJS.