Oddajte pobudo

Ukinitev obvezne članarine za Zdravniško zbornico

Področje: Zdravstvo
Pristojni organi: MZ
  • 21. 03. 2023Pobuda objavljena
  • 21. 03. 2023Pobuda posredovana v odziv
  • 20. 04. 2023Pobuda sprejeta in zaključena

Pobuda

Spoštovani. 

S tem pismom izražam svojo prošnjo za ukinitev obveznega plačila prispevkov zdravnikov za članstvo v zdravniški zbornici. Menim, da bi moralo biti članstvo v zdravniški zbornici prostovoljno in da bi morali biti zdravniki sami odločati o tem, ali želijo plačevati članarino ali ne. Obvezno plačevanje prispevkov za članstvo v zdravniški zbornici po mojem mnenju ne izpolnjuje svojega namena in predstavlja nepotrebno finančno obremenitev za zdravnike. Zdravniška zbornica naj bi zagotavljala kakovostno izobraževanje in strokovno podporo svojim članom, vendar se zdi, da ta namen ni vedno dosežen. Na osnovi poročanja razsikovalnih novinarjev se zdi, da je zdravniška zbornica postala center za lobiranje, kar je v nasprotju s svojo primarno nalogo, da bi zagotavljala kakovostno izobraževanje in strokovno podporo svojim članom. Obstaja tudi veliko primerov, ko zdravniška zbornica ne upošteva pritožb pacientov za kršenje etičnih načel s strani zdravnikov. Pritožbe o očitnih kršitvah enostano zavržejo brez obrazložitve. Težava je še poglobljena z dejstvom, da ni mehanizma za pritožbe proti zdravniški zbornici, ki bi zagotovil, da so zdravniška etika in standardi resnično upoštevani. Zato menim, da bi bilo ukinitev obveznega plačila prispevkov zdravnikov za članstvo v zdravniški zbornici korak k izboljšanju zdravstvenega sistema ter za zaščito pravic pacientov in zdravnikov.

Odgovor pristojnega organa

Odgovor Ministrstva za zdravje

V zvezi s predmetno pobudo pojasnjujemo, da področje ureja Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 –ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18, 66/19 in 199/21), ki v 70. členu določa, da je članstvo v Zdravniški zbornici Slovenije obvezno za vse, ki na območju Republike Slovenije opravljajo zdravniško službo.

Ministrstvo bo ob napovedani pripravi reforme na področju zdravstva ponovno preučilo tudi vse prejete pobude in jih ob upoštevanju vseh vidikov tudi ustrezno naslovilo v okviru zakonodajnih predlogov.