Oddajte pobudo

Uvedba POS terminalov pri vseh gotovinskih blagajnah

Področje: Finance
Pristojni organi: MF, MGTŠ
  • 22. 08. 2022Pobuda objavljena
  • 22. 08. 2022Pobuda posredovana v odziv
  • 01. 09. 2022Pobuda sprejeta
  • 02. 03. 2023Pobuda sprejeta in zaključena

Pobuda

Z obvezno uporabo POS terminalov za kartično plačevanje pri vseh trgovcih/gostincih..., ki poslujejo z gotovinsko blagajno bi pospešili digitalizacijo in povečali količino kartičnih transakcij. S tem bi zmanjšali prodajo brez računa, saj bi takrat ponudnik bil primoran izdati račun, na splošno se izognili večje količine denarja, kar predstavlja predvsem strošek za hrambo, prevoz, štetje... in omogočili lažjo in hitrejšo poslovanje. Trenutno je še vedno problem, da veliko gostincev ne sprejema kartičnega plačila, predvsem zaradi "visokih" provizij bank, s tem bi bile tudi banke primorane znižati provizije za te transakcije.

Odgovor pristojnega organa

Odgovor Ministrstva za finance:

Prejeli smo pobudo glede obvezne uporabe POS terminalov za kartično plačevanje pri vseh trgovcih/gostincih..., ki poslujejo z gotovinsko blagajno bi pospešili digitalizacijo in povečali količino kartičnih transakcij. S tem bi zmanjšali prodajo brez računa, saj bi takrat ponudnik bil primoran izdati račun, na splošno se izognili večje količine denarja, kar predstavlja predvsem strošek za hrambo, prevoz, štetje... in omogočili lažjo in hitrejšo poslovanje. Trenutno je še vedno problem, da veliko gostincev ne sprejema kartičnega plačila, predvsem zaradi "visokih" provizij bank, s tem bi bile tudi banke primorane znižati provizije za te transakcije.

Glede ureditve izdaje računov in ukrepov za preprečevanje neizdajanja računov v skladu z davčno zakonodajo (ZDDV-1 in ZDavPR) pojasnjujemo naslednje:

V skladu z Zakonom o davku na dodano vrednost (Ur. l. RS, št. št. 13/11 – UPB, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 90/15, 77/18, 59/19, 72/19, 196/21 – ZDOsk, 3/22 in 29/22 – ZUOPDCE) mora vsak davčni zavezanec izdati račun za vsako dobavo blaga ali opravljeno storitev, ne glede na način plačila. Dodatno je za namene preprečevanja neizdaje računov in sive ekonomije v Zakonu o davčnem potrjevanju računov (Ur. l. RS, št.  57/15, 69/17 in 3/22 – ZDDV-1M; v nadaljevanju ZDavPR) določeno, da mora davčni zavezanec, ki je za blago oz. storitev prejel plačilo v gotovini (kot je ta opredeljena v ZDavPR), račun davčno potrditi.

Vse oblike plačil, pri katerih kupec izvrši plačilo na poslovni račun davčnega zavezanca – prodajalca (npr. kartična plačila), doprinesejo k transparentnosti poslovanja in olajšajo izvajanje nadzora Finančni upravi RS, zato razširitev možnosti za elektronsko plačevanje na prodajnih mestih z vidika preprečevanja sive ekonomije podpiramo.

Glede obvezne uporabe POS terminalov za kartično plačevanje pri vseh trgovcih/gostincih pa pojasnjujemo sledeče:

Trgovci in gostinci so svobodni pri odločitvi, katere načine plačevanja bodo omogočili svojim strankam, izjema je le plačevanje z gotovino, ki so jo svojim strankam dolžni omogočiti, saj so bankovci in kovanci evra edino zakonito plačilno sredstvo v Republiki Sloveniji v skladu z Zakonom o uvedbi eura (Uradni list RS, št. 114/06).

Predlagatelji pobude navajajo, da veliko gostincev ne sprejema kartičnih plačil, predvsem zaradi visokih provizij bank, z njihovim obveznim sprejemanjem, pa bi bile banke primorane znižati provizije.

Z navedenim se ne strinjamo in menimo, da so banke in drugi ponudniki različnih oblik negotovinskega plačevanja v sedanjih pogojih, ko je izbira za njihovo uporabo prepuščena trgu in ponudniki med seboj konkurirajo predvsem z višino provizije, zagotovljeno, da se trgovci in gostinci odločijo za tiste oblike negotovinskega plačevanja, ki so zanje cenovno najbolj ugodne. To pomeni, da ponudniki posameznih negotovinskih oblik plačila (npr. kartična plačila), lahko z znižanjem provizij vplivajo na povečanje uporabo njihovega plačilnega instrumenta. Zakonska obveznost sprejemanja kartičnih plačil pa bi po našem mnenju imela negativen učinek, saj ponudniki kartičnih načinov plačila ne bi imeli interesa za zniževanje svojih provizij. Poleg tega bi zakonsko predpisovanje obvezne uporabe POS terminalov za kartično plačevanje v neenak konkurenčni položaj postavilo ostale ponudnike drugih načinov negotovinskega plačevanja kar s sistemskega vidika ni dopustno.

Iz navedenih razlogov pobudo glede uporabe POS terminalov za kartično plačevanje pri vseh trgovcih/gostincih delno podpiramo.