Oddajte pobudo

Debirokratizacija postopkov za pridobitev soglasja elektroenergetskega distributerja za izgradnjo nove sončne elektrarne na večstanovanjskih objektih.

Področje: Okolje in prostor
Pristojni organi: MzI
  • 14. 06. 2022Pobuda objavljena
  • 14. 06. 2022Pobuda posredovana v odziv
  • 21. 07. 2022Pobuda sprejeta in zaključena

Pobuda

Ocenjujem, da je potrebno pospešiti in to skrajno pospešiti postopke za postavitev novih sončnih elektrarn na večstanovanjskih objektih, ki v Sloveniji enostavno stoji in soglasja distributerja električne energije praktično ni mogoče dobiti.

Zaveza EU in vseh njenih članic je čimprejšnje, če je mogoče in kjer je mogoče torej takoj pristopiti k realizaciji te zaveze,vendar se zainteresirani in tovrstne spremembe energetskega vira željni stanovalci večstanovanjskih objektov v Sloveniji soočamo z rigidnosti institucije, ki izdaja potrebna soglasja. Ker gre predvsem za birokratski postopek, četudi morda delno tudi v posameznih primerih tehnični postopek, je le ta rešljiv v nekaj dneh, morda celo urah, mi pa že nekaj let ne dobivamo soglasij za prehod na lastno sončno elektrarno. Ker se konkretno nas elektrodistributer Elektro Maribor sooča s kadrovsko nezadostno zasedbo ustreznega organa znotraj podjetja predlagamo poenostavitve postopkov, predvsem pa te postopke postaviti med prioritete, ki terjajo nujno in takojšno obravnavo in tudi izdajo soglasja, saj so praviloma izvedeni povsem v skladu z vsemi potrebnimi standardi, ki so veljali in bili ustrezni, če se ni terjala njihova posodobitev v objektih ki še vedno uspešno opravljajo svojo funkcijo.

Skratka želimo poenostavitev teh postopkov, če so ti problem, ali pa terjati od izdajatelja soglasja, da svoje delo skladno z nujnostjo zmanjšanja ogljičnega odtisa vsakega in vseh zadeve začne reševati po prioritetnem postopku, ki se nujno mora izraziti v povečani dinamiki izdajanja teh soglasij, ker besede očitno ne zaleže nič, mnogokrat niti tisto, kar je zapisano, podpisano, celo uzakonjeno. Hvala.

Odgovor pristojnega organa

Odgovor Ministrstva za infrastrukturo

Decembra 2021 je bil sprejet Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije, ki ureja izvajanje politike države in občin na področju rabe obnovljivih virov energije. V okviru Ministrstva za infrastrukturo je v pripravi dodaten zakon, ki bo naslovil pospeševanje izdajanja dovoljenj za objekte z namenom pridobivanja električne energije iz obnovljivih virov energije, med katere spadajo tudi sončne elektrarne. Javna obravnava predloga zakona je predvidena v naslednjih nekaj mesecih.