Oddajte pobudo

Gradbena in uporabna dovoljenja - počasno reševanje vlog

Področje: Okolje in prostor
Pristojni organi: MOP
  • 07. 12. 2020Pobuda objavljena
  • 07. 12. 2020Pobuda posredovana v odziv
  • 09. 12. 2020Pobuda sprejeta

Pobuda

Postopek pridobivanja gradbenih in uporabnih dovoljenj je postopek v katerem je vključeno v delo do končanega postopka več sodelavcev-strokovnjakov različnih strok do nazadnje referentov državnih organov. Končni cilj je pridobitev določenega upravnega dovoljenja. Gre za delo, ki se plača in od njega živi in tega bi se morali zavedati vsi, ki so vključeni. Glede na izkušnje, ki jih imam je vse lepo in prav dokler ne pridemo do tistega dela projekta v katerega so vključeni državni organi. Tu časovne omejitve ni. In tu se sesuje vsaka ekonomija. Roki so pretirano razvlečeni in delo je organizirano tako, da se lahko podaljšujejo do neskončnosti. Menim, da bi morali za to obstajati normativi v kolikem času se pregleda formalna vsebina (sestavni deli vloge) in potem še vsebina samega elaborata. Posebej drugi del se pregleda enkrat, se izvede potrebne popravke ali dopolnitve in konec. S sedaj uveljavljenim načinom se kupuje čas za zaostanke s parcialnimi pregledi vloženih vsebin in ob vsaki dopolnitvi zopet od začetka prične šteti čas kot, da je bila vloga prvič. To za vlagatelje pomeni manj dela, manj zaslužka in ne nazadnje tudi manjši BDP. Mislim, da bi bilo potrebno preučiti obstoječo postopkovno prakso.

Odgovor pristojnega organa

Odgovor Ministrstva za okolje in prostor:

Že obstoječi Gradbeni zakon vsebuje določene časovne omejitve, v katerih je treba obravnavati vloge strank, tudi projektantov. V prenovljeni gradbeni zakonodaji, ki jo na Ministrstvu za okolje in prostor pripravljamo, pa načrtujemo, da bi bili ti roki še bolj jasno določeni in da bi bilo bolj jasno zapisano, kako naj upravni organ z njimi ravna, kakšno vsebino naj imajo in kako natančni morajo bili. S tem načrtujemo, da bo na normativnem področju zadeva urejena.

Ob tem pa je treba pojasniti, da problem, ki je v pobudi izpostavljen, ni v zapisih predpisov, ampak v navadah oz. ravnanju tistih, ki z vlogami upravljajo. Za izboljšanje teh praks bo treba v prihodnje posvetiti mnogo več truda, saj je tudi želja ministrstva, da se vzpostavijo dobre in učinkovite prakse in da bodo primeri, o katerih govori pobuda, redke izjeme. Zato načrtujemo, da bo ministrstvu v prihodnjem letu veliko energije namenilo usposabljanju upravnih delavcev ravno na področju učinkovitega servisa za prebivalce Slovenije.