Oddajte pobudo

Avtomatska potrditev prejema elektronske pošte

Področje: Javna uprava
Pristojni organi: MJU, UE LJ
  • 17. 08. 2020Pobuda objavljena
  • 17. 08. 2020Pobuda posredovana v odziv
  • 08. 11. 2021Pobuda sprejeta

Pobuda

Predlagam, da se na glavnih pisarnah vseh upravnih enot in drugih organov javne uprave (kjer to do sedaj še ni bilo izvedeno) zagotovi avtomatsko potrjevanje prejema elektronske pošte.

Primer: nedavno smo na UE Ljubljana poslali e-mail, da želimo biti stranka v postopku izdaje gradbenega dovoljenja, za katero je zaprosil eden izmed sosedov. Ker do danes, ko bi se iztekel rok za priglasitev, s strani UE ni bilo nobene potrditve, smo poklicali in po precej težavah le prejeli potrditev, da je bilo naše sporočilo sprejeto. Omenjeno je povsem nesprejemljivo, saj je vklop avtomatskega potrjevanja stvar "nekaj klikov" in ne zahteva nobene dodatne strojne opreme. Vsako podjetje ima že urejeno, da njihov poštni strežnik sam odgovori pošiljatelju glede prejema sporočila.

Odgovor pristojnega organa

Odgovor Ministrstva za javno upravo

Pošiljanje avtomatske potrditve ob prejemu elektronskega poslanega na uradni predal organa že omogoča trenutni dokumentarni sistem, in sicer obe verziji SPIS-a, SPIS 1.45 (prilagojen za UE) in SPIS4 (ministrstva).  Je pa to nadalje odvisno od nastavitev na domino strežniku posameznega organa, se pravi, od tega ali imajo to funkcionalnost vklopljeno ali ne. Informacije, katere lokacije (posamezni organi) imajo to funkcionalnost vklopljeno, nimamo.

Trenutno smo v fazi zamenjave informacijskega sistema (nov sistem je Krpan), ki pa ima potrditve urejeno že programsko. Tako se ob produkciji Krpana na posamezen organ nastavi tudi avtomatsko pošiljanje potrditev na prejeta elektronska sporočila na uradni predal organa.