Oddajte pobudo

Poenostavitev postopka zaprtja s .p.

Področje: Delovno pravno
Pristojni organi: MDDSZ, MGRT

Pobuda

Kot samostojni podjetnik sem se odločil, da preneham opravljati svojo dejavnost in zaprem s. p. Namero o zaprtju s.p. sem moral vsaj 15 dni objaviti na spletnih straneh Ajpesa in ob tem navesti tudi dan prenehanja opravljanja dejavnosti. Prijavo za izbris iz Poslovnega registra Slovenije (PRS) s.p. sem vložil na SPOT točki najmanj 3 dni pred želenim datumom izbrisa. Ker sem želel odjavo od obveznih socialnih zavarovanj urejati tudi na točki SPOT, sem moral to urediti pred izbrisom iz registra. Postopek odjave je možno opraviti do največ 8 dni pred predvidenim prenehanjem s.p.-ja. Zaradi časovno neusklajenih postopkov zaprtja s .p. sem moral pogosto priti na SPOT točko, kar mi je predstavljalo dodatno administrativno breme. Pri tem bi želel, da se uredi odjava iz socialnih zavarovanj vsekakor prej kot v 8 dneh pred nameravanim zaprtjem. Predlagam, da se opravi odjava sočasno z vložitvijo vloge o nameravanem zaprtju ( do 30 dni pred nameravanim zaprtjem).

Odgovor pristojnega organa

Odgovor Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo:

Za vaš predlog se vam zahvaljujemo, ter vas obveščamo, da smo bili o navedeni problematiki obveščeni tudi s strani referentov SPOT točk. Prav zaradi težav, ki jo je izvajanje te določbe povzročalo v praksi ter ocene, da obveznost ne prinaša posebnih koristi, smo se na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo odločili za spremembe na tem področju. S Predlogom novele ZGD-1K, ki bo v kratkem posredovano v medresorsko usklajevanje, odpravljamo obveznost, ki podjetnikom nalaga predhodno najavo prenehanja opravljanja dejavnosti. Na MGRT ocenjujemo, da s prenehanjem opravljanja dejavnosti ne preneha subjektiviteta podjetnika, saj gre za fizično osebo, ki še naprej odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem, takšna določba zato po našem mnenju ni smotrna in utemeljena. Ker izvajanje omenjene določbe nima nobenih pozitivnih učinkov, po drugi strani pa objava o prenehanju opravljanja dejavnosti pomeni dodatno obremenitev in stroške za podjetnike in AJPES oziroma državo, se kot navedeno predlaga črtanje drugega odstavka 75. člena.