Oddajte pobudo

Poenostavitev Zakona o tujcih glede vročanja dovoljenj

Področje: Javna uprava
Pristojni organi: MNZ, MZZ
  • 23. 10. 2019Pobuda objavljena
  • 23. 10. 2019Pobuda posredovana v odziv
  • 15. 11. 2019Pobuda sprejeta

Pobuda

Predlagam, da se že enkrat odpravi veliko administrativno oviro za tujce, ki so že v Republiki Sloveniji in jih zaradi zgolj vročanja dovoljenj ali jemanja prstnih odtisov za izdajo dovoljenj ne pošiljamo na drugi konec sveta (Ameriko, Japonsko, Rusijo, itd), da bodo na veleposlaništvu prevzeli dovoljenje, sami pa so legalno že v Sloveniji. To je res prvorazredna birokratska neumnost in nič drugega, zato jo je potrebno takoj odpraviti. V zakonu o tujcih je nujno opredeliti možnost vročanja dovoljenja tujcem, ki se že nahajajo v državi, pri organu v Sloveniji (Upravni enoti) in ne samo preko diplomatko konzularnih predstavništev. Ta nefleksibilnost zakona povzroča nemalo administrativnih in finančnih stroškov tujcem pa tudi domačim gospodarskim družbam, kar celi družbi povzroča neposredno gospodarsko škodo in sramoti našo državo.

Odgovor pristojnega organa

Odgovor Ministrstva za zunanje zadeve:

Ministrstvo za zunanje zadeve sicer nima pristojnisti za izvajanja Zakona o tujcih, vendar si že dlje časa prizadeva za ustrezne spremembe zakonodaje na tem področju, ki bi omogočila vročanje dovoljenj za prebivanje tujcem, ki se zakonito nahajajo na ozemlju države. Navedena sprememba bi znatno poenostavila in pocenila postopke tako za državo, kot tudi za tujce, ki čakajo na ta dovoljenja. S takšno spremembo bi tudi po naši oceni znatno prispevali k zmanjšanju birokratskih ovir in prispevali k hitrejši izvedbi postopkov, kar bi ugodno vplivalo tudi na slovensko gospodarstvo. Podobnega mnenja smo tudi glede spremembe določb, ki urejajo podajo vlog za dovoljenje za prebivanje. Ocenjujemo, da bi tudi v tem primeru tujci, ki se zakonito nahajajo na ozemlju države, vloge za dovoljenja za prebivanje lahko podajali neposredno pristojnim upravnim enotam, ki so vsebinsko pristojne za njihovo obravnavo.