Oddajte pobudo

Odprava birokracije pri vrednotnicah za tehnične pripomočke

Področje: Zdravstvo
Pristojni organi: MDDSZ
  • 23. 10. 2019Pobuda objavljena
  • 23. 10. 2019Pobuda posredovana v odziv
  • 18. 11. 2019Pobuda sprejeta

Pobuda

Ko oseba z okvaro sluha ali vida vloži vlogo za vrednotnico za tehnični pripomoček po Pravilniku o tehničnih pripomočkih in prilagoditvi vozila (s spremembami), ki je podzakonski akt Zakona o izenačevanju možnosti invalidov (s spremembami), mora najprej počakati na odločbo, nato pa kljub temu, da je bila vloga v celoti pozitivno rešena, še na potek pritožbenega roka, da prejme vrednotnico. Izjava navedene osebe, da se odpoveduje pravici do pritožbe, ne skrajša postopka bistveno (po mojih izkušnjah za največ en teden, ves postopek pa se vleče 2 meseca - najprej 1 mesec od vloge do odločbe, nato se čaka več kot 2 tedna na potek pritožbenega roka (če gre oseba takoj dvignit odločbo, ko jo je dobila, sicer se vračuna lahko še več kot 2 dodatna tedna), nato pa šele dobimo odločbo. Zaposleni ne morejo dvigniti odločbe in vrednotnic takrat, ko pride poštar in morajo po službi na pošto, da jo dvignejo. Da prejmejo vrednotnice, morajo torej 2x na pošto ali pa čakati dodatne 4 tedne (2 x 2 tedna, kolikor je rok za vročitev najprej odločbe, nato pa še vrednotnic), da odločbo dobijo v nabiralnik. Navedeno lahko za osebe z okvaro vida predstavlja precejšen izziv, saj zaradi okvare vida tudi ne morejo samostojno voziti avtomobila, za vse upravičence po navedenem pravilniku pa so tovrstne administrativne ovire precej nadležne. Predlagam torej, da v primeru pozitivno rešene odločbe prejme oseba vrednotnice takoj, in sicer tako, da se tako odločba kot vrednotnice pošljejo po navadni pošti. V primeru delno ali v celoti negativno rešene odločbe naj bo postopek še vedno takšen kot je doslej (tj. vročanje pošiljk priporočeno s pritožbenim rokom), s tem, da dobi oseba vrednotnice, za katere je odločba pozitivno rešena, takoj, hkrati z odločbo. Ni mi jasno, zakaj bi se oseba na pozitivno rešeno odločbo pritožila.

Odgovor pristojnega organa

Odgovor Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti:

Pobudo glede možne poenostavitve postopka za pridobitev tehničnih pripomočkov v skladu z Zakonom o izenačevanju možnosti invalidov smo preučili in se nam zdi smiselna. Za implemetacijo pobude je potrebna sprememba navedenega zakona tako, da jo bomo upoštevali ob prvi spremembi Zakona o izenačevanju možnosti invalidov.