Oddajte pobudo

Manj birokracije v sodnih postopkih

Področje: Pravosodje
Pristojni organi: MP
  • 12. 07. 2019Pobuda objavljena
  • 12. 07. 2019Pobuda posredovana v odziv
  • 12. 08. 2019Pobuda sprejeta

Pobuda

Predlagam, da stranka dobi informacijo od sodišča takoj po vloženem pravnem sredstvu, in sicer:

1. komu je zadeva dodeljena,

2. kdaj predvidoma bo obravnava zadeve in kdaj predvidoma rešitev zadeve.

S tem se bodo zmanjšali klici na sodišče in zmanjšale vloge in poizvedbe na sodišče in zmanjšale nadzorstvene pritožbe. Predlog je utemeljen. Stop birokraciji.

Odgovor pristojnega organa

Odgovor Ministrstva za pravosodnje:

Navedena vsebina pobude bo podrobneje normirana z aktom predsednika vrhovnega sodišča, ki bo določil način dostopa podatkov iz vpisnikov po drugem odstavku 7. člena Sodnega reda.

Ne glede na navedeno pa naj pojasnimo, da trenutno lahko stranka osnovne informacije o zadevi lahko pridobi osebno, in sicer na vpisniku sodišča, ki vodi postopek. Kot je dodatno razvidno tudi iz spletnih strani https://nasodiscu.si/pravdni-postopek in/ali https://nasodiscu.si/kazenski-postopek se stranka lahko na vpisniku v času uradnih ur sodišča pozanima npr. o tem, kateri sodnik odloča o zadevi, ali je že razpisan narok in kdaj bo, kdo so ostale stranke v postopku, ali je sodna odločba pravnomočna. Na vpisniku lahko pregleduje spis v zadevi ter naroči kopije listin spisa. Iz gornjih spletnih strani so razvidni tudi ostali napotki in informacije za stranke ali druge udeležence sodnih postopkov (npr. splošno glede trajanja postopka, stroškov idr.). Prav tako so podatki o povprečnem trajanju posameznih postopkov na sodiščih objavljeni na spletni strani: http://www.sodisce.si/poslovanje_sodstva/. Stranke lahko na podlagi teh podatkov predvidevajo čas, ki je potreben za rešitev posamezne zadeve.

Kot nam sporoča Vrhovno sodišče RS, pa avtomatsko obveščanje strank s podatki o tem, komu je zadeva dodeljena oziroma drugimi podatki, ki jih navaja pobudnik, v tem trenutku za sodstvo tehnično in organizacijsko še ni izvedljivo.