Oddajte pobudo

Poenostavitve vodenja evidenc in poročanj o odpadni embalaži

Področje: Okolje in prostor
Pristojni organi: MF, MOP
  • 15. 04. 2019Pobuda objavljena
  • 15. 04. 2019Pobuda posredovana v odziv
  • 26. 04. 2019Pobuda sprejeta

Pobuda

Predlagam administrativno poenostavitev za vodenje evidenc in poročanj o odpadni embalaži. V tem primeru se ne želim dotikati vprašanja okoljske dajatve in plačila le-te, temveč izpostavljam, da je nujno, da se najde nov boljši, bolj optimalni, enostavnejši način za vodenje evidenc in poročanj o odpadni embalaži. Zadeve na terenu so precej nevzdržne in neobvladljive v zvezi s spoštovanjem zakonskih določb. Plastičen prikaz poročanja je takšen, da v kolikor želim poročati kar se da natančno, moram za vsak artikel vnesti sledeče podatke-npr. v enem od primerov xy-artikel v škatlici in foliji: -folija v kateri je artikel; -kartonska škatla v kateri je artikel; -kartonska škatla če je teh artiklov več npr. 100 kom; -les - paleta če so ti artikli na paleti. V določenih dejavnostih lahko imamo teh tudi preko 100.000, kar je seveda nemogoče vnesti. Predlagam, da se sistem zastavi na pavšalnih ocenah in drastično zniža administracija, brez da bi posegali v predvidene dajatve in plačevanje le-teh.

Odgovor pristojnega organa

Odgovor Ministrstva za okolje in prostor:

Osebe, ki dajejo letno v promet 15 t embalaže ali več, imajo tudi obveznost plačila stroškov ravnanja z odpadno embalažo – v skladu z načelom razširjene odgovornosti proizvajalca. Poleg njih morajo stroške ravnanja z odpadno embalažo plačevati tudi osebe, ki dajo letno v promet manj embalaže, če gre za embalažo nevarnega blaga ali za plastične nosilne vrečke.

Zaradi očitkov, da je stanje na področju ravnanja z odpadno embalažo, zlasti neredno prevzemanje odpadne embalaže od izvajalcev javne službe, predvsem posledica tega, da niso vse osebe, ki dajejo embalažo v promet, tudi plačniki stroškov ravnanja z odpadno embalažo, ter da sploh ni podatkov o tem kdo daje embalažo v promet in koliko je te embalaže, je bila leta 2017 spremenjen predpis, in sicer je bila uvedena evidenca vseh oseb, ki dajejo embalažo v promet. Rok za vpis v to evidence se je iztekel 31. januarja 2018. Osebe, ki so gospodarsko dejavnost, povezano z embalažo, začele opravljati po tem datumu, pa se morajo v evidenco vpisati v roku 30 dni. Na podlagi lastne evidence, ki jo morajo voditi o embalaži, dani v promet, so morale letos vse osebe prvič poročati podatke o embalaži, dani v promet (za leto 2018). Ta obveznost je letos torej prvič veljala samo za tiste subjekte, ki dajo letno v promet manj kot 5 t embalaže.

Podatki iz evidence o embalaži, dani v promet, naj bi služili predvsem za pripravo strokovnih podlag za morebitno znižanje ali ukinitev količinskega praga za nastanek obveznosti plačila stroškov ravnanja z odpadno embalažo. V kolikor bo ta količinski prag ukinjen, bo lahko ukinjena tudi obveznost poročanja pristojnemu organu o dajanju embalaže v promet.