Oddajte pobudo

Sprememba 30. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu v zvezi z preklicem izgube, kraje ali uničenja licence v Uradnem listu

Področje: Promet
Pristojni organi: MzI
  • 19. 03. 2019Pobuda objavljena
  • 19. 03. 2019Pobuda posredovana v odziv
  • 18. 04. 2019Pobuda sprejeta

Pobuda

Spoštovani, predlagam spremembo 30. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu, in sicer, da se odpravi potrebnost preklica v Uradnem listu ob izgubi, kraji ali uničenju licence. Tako postavljena zadeva je preveč dolgotrajna in stroškovno ter administrativno obremenjujoča. Lahko bi se sistem zastavil na način, da pri izdajatelju licence sporočiš, da si licenco izgubil, je bila ukradena ali uničena in v kolikor je potrebno izdajatelj licenc na spletu objavi številke teh licenc, brez preklicev v Uradnem listu, kjer je vprašanje kdo tem preklicem sploh sledi oziroma te informacije črpa iz Uradnega lista. Enako so se v preteklosti preklicevala šolska spričevala, pa osebne izkaznice in potni listi, pri čemer ne vidim dodane vrednosti.

Odgovor pristojnega organa

Odgovor Ministrstva za infrastrukturo:

Pobudo bo mogoče realizirati ob naslednjih spremembah Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP).