Oddajte pobudo

Poenostavitve na področju turistične in promocijske takse

Področje: Finance
Pristojni organi: MF, MGRT
  • 25. 02. 2019Pobuda objavljena
  • 25. 02. 2019Pobuda posredovana v odziv
  • 27. 02. 2019Pobuda sprejeta

Pobuda

Spoštovani,

prosimo za čimprejšnjo spremembo zakonodaje glede turistične takse in promocijske takse, ker termina tako turista kot turističnega delavca popolnoma nič ne zanimata in vnašata zmedo in komplikacije tako med turiste kot med turistične delavce.

- Prijava gosta v AJPES se vpisuje samo turistična taksa (lahko bi se vpisovalo ttax+promo tax skupaj).

- Na račun (evidenco) je potrebno pisati ločeno vrednost ttax in promo tax (po navodilu MF) bolj smiselno bi bilo, da bi bila to ena postavka - promo turističa taksa.

- Potrebno je voditi ločene evidence (odvisno od občine) za ttax in promo tax.

Predlagam, da se promocijsko turistična taksa vodi pod eno postavko - kam gre denar državi ali občini pa končnega uporabnika, kot turističnega delavca prav nič ne zanima. Zanima pa ga to, da je sistem čimbolj preprost in enostaven za rabo.

Hvala za rešitev prošnje in lep pozdrav.

Odgovor pristojnega organa

Odgovor Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo:

Turistično in promocijsko takso določa Zakon o spodbujanju razvoja turizma (v nadaljevanju: ZSRT-1), ki evidentiranje plačila turistične takse zgolj splošno ureja v 20. členu.

Pri tem določa, da pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki, sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, na podlagi knjige gostov, ki jo vodijo po zakonu, ki ureja prijavo prebivališča, vodijo evidenco turistične takse,  ki vsebuje podatek o številu prenočitev posameznega gosta in znesek pobrane turistične takse za posameznega gosta.

ZSRT-1 torej le splošno določa obveznost evidentiranja pobrane takse, pri čemer v popolnosti povzema ureditev po splošnem Zakonu o prijavi prebivališča (v nadaljevanju: ZPPreb) in ne ureja tehnične izvedbe vpisovanja podatkov v sistem e-Turizem (elektronska knjiga gostov), ki ga je vzpostavil AJPES.

Vsebina podatkov iz knjige gostov, ki jih gostitelji poročajo prek spletnega portala AJPES, je opredeljena v ZPPreb-1, način posredovanja podatkov pa v Pravilniku o prijavi in odjavi gostov.

V skladu z navedenim ocenjujemo, da spremembe ZSRT-1 niso potrebne.
 

Odgovor Ministrstva za javno upravo:

Ministrstvo za javno upravo bo v sodelovanju z AJPESom pogledalo uporabniško izkušnjo z vidika morebitnih izboljšav.