Oddajte pobudo

Vzpostavitev enotnega centralnega registra čakalnih dob v domovih upokojencev in vzpostavitev popolne elektronske vloge

Področje: Sociala
Pristojni organi: MDDSZ
  • 01. 10. 2018Pobuda objavljena
  • 01. 10. 2018Pobuda posredovana v odziv
  • 29. 11. 2018Pobuda sprejeta

Pobuda

Predlagam, da se na Skupnosti socialnih zavodov Slovenije vzpostavi enoten centralni register čakalnih vrst v domovih upokojencev, saj so trenutni seznami neažurni. Ob vpisu, bi kot prioritetno označili nastavitev v domu po lastni izbiri. V kolikor ne bi izbral točno določenega doma upokojencev, bi se po avtomatizmu uvrstil v dom, ki ima najkrajšo čakalno dobo na področju celotne Slovenije. Ob tem je potrebno omogočiti popolno elektronsko vlogo za sprejem v dom upokojencev. Hkrati bi za vlagatelja bilo zelo zaželjneo ob vlogi dobiti tudi izpis stroškov oskrbe za posamezen tip. Učinki bi se pokazali pri razbremenitvi socialnih delavcev v domovih, državljanov in nenazadnje bi zagotovili ažurnost informacij o čakalnih dobah v centralni evidenci in zasedenosti domov upokojencev.

Odgovor pristojnega organa

Odgovor Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti:

Na Skupnosti socialnih zavodov Slovenije (SSZS) je že vzpostavljen enoten centralni register čakalnih vrst v domove za starejše. Glede na pripombo o neažurnosti seznamov menimo, da bi takšna možnost lahko obstajala le v primeru, da posamezen dom v svojem internem informacijskem sistemu podatkov ne ažurira tekoče glede na to, da se njihovi podatki dnevno prenašajo v centralni register prošenj.  S tem v zvezi bo SSZS domove posebej opozorila na potrebno ažurnost pri vnašanju podatkov.

V zvezi s predlogom o avtomatični uvrstitvi v dom z najkrajšo čakalno vrsto, če vlagatelj ne izbere točno določenega doma, bi želeli opozoriti na 11. člen Pravilnika o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva (v nadaljevanju: Pravilnik). Na tej osnovi ima vsak izvajalec institucionalnega varstva imenovano Komisijo za sprejem, premestitev in odpust. Šele po obravnavi na komisiji je prošnja lahko uvrščena v čakalno vrsto. Slednje tudi pomeni, da mora ne glede na predlagano avtomatsko razporejanje prošenj, socialni delavec v vsakemu zavodu sprejeti prošnjo, jo pregledati ali vsebuje potrebne sestavine, jo vpisati v sistem in jo predstaviti na komisiji za sprejem, ki jo dalje obravnava. Omeniti bi želeli tudi 15. člen omenjenega Pravilnika,  ki določa, da zavod pri sprejemu upošteva tudi bližino bivališča prosilca in njegovih svojcev. Sistem avtomatskega razvrščanja prošenj bi lahko pomenil tudi nevarnost, da bi moral prosilec sprejeti mesto daleč od kraja prebivališča, daleč od sorodnikov in prijateljev, obenem pa je lahko bil dodeljen  izvajalcu, ki ne ustreza njegovim željam in potrebam oz. finančnim zmožnostim zaradi ponujenega standarda.

Osnovne cene oskrbe I in IV po posameznih domovih so objavljene na spletni strani Skupnosti. Cena oskrbe za posameznika, ki bi želel v institucionalno varstvo pa je odvisna od več faktorjev, npr. od vrste oskrbe, v katero bo razvrščen, od namestitve v eno, dvo ali večposteljno sobo ter morebitnih nadstandardnih in dodatnih storitev (npr. balkon)). Le to pa lahko posameznik izve v konkretnem domu, kjer je vložil prošnjo.

Že sedanji sistem omogoča polno elektronsko vlogo ter tudi vlogo v pisni obliki. V kratkem nameravamo obravnavati možne spremembe navedenega sistema evidentiranja čakalnih vrst, kjer bomo obravnavali tudi vaše predloge, pa tudi možno nadgradnjo sistema s številom prostih mest po posamezni oskrbi, po spolu, informacijo koliko posteljne so proste sobe itd.