Oddajte pobudo

Izdelava fotografij za osebne dokumente na UE

Področje: Javna uprava
Pristojni organi: MNZ
  • 27. 09. 2018Pobuda objavljena
  • 27. 09. 2018Pobuda posredovana v odziv
  • 15. 10. 2018Pobuda sprejeta

Pobuda

Menim, da bi morali po vzoru skandinavskih držav, pa tudi sicer, strankam omogočiti fotografiranje za osebne dokumente na upravnih enotah. Strošek nabave fotoaparata bi bil kmalu povrnjen (v zvezi z nabavo bi lahko prosili za evropska sredstva), ljudem pa bi zagotovili kompletno uslugo. Fotografija bi bila "up to date", nastavitve kamere pa takšne, da ne bi bilo potrebno ljudi pošiljati nazaj zaradi napak na fotografiji. Stranka fotografije fizično ne bi prejela, ker bi bila posredovana direktno na računalnik uradnika, ki bi osebni dokument izdal. S tem bi se še bolj približali sloganu: "Vse na enem mestu".

Lep pozdrav.

Odgovor pristojnega organa

Odgovor Ministrstva za javno upravo:

Poglavitna naloga Ministrstva za javno upravo je zagotavljati kakovostne, hitre, dostopne, jasne in enostavne storitve državljanom in gospodarstvu, s katerimi znižujemo skupne stroške na eni strani in optimiziramo poslovne procese na drugi strani.

Upravne enote v postopkih izdaje osebnih izkaznic, potnih listov in vozniških dovoljenj uporabljajo posebno, licenčno informacijsko rešitev, imenovano Sodobno delovno mesto (SDM).

SDM je bil na upravne enote uveden v letu 2008 z namenom, da bi bil postopek evidentiranja vloge racionalnejši in hitrejši tako za stranko kot za javnega uslužbenca, ki vlogo sprejme. Posebna strojna oprema (več funkcijski skenerji in digitalne podpisne tablice) omogoča hiter dostop do podatkov o osebi v registru osebnih dokumentov, zajem fotografije, podpisa in prstnega odtisa.  V desetih letih od uvedbe SDM so se pokazale nekatere pomanjkljivosti obstoječe rešitve.

Ministrstvo za javno upravo je v letošnjem letu pristopilo k postopkom za nakup nove informacijske rešitve Slika Podpis Odtis (SPO), ki bo delovala kot samostojni gradnik, neodvisen od posameznega registra, ki pa ga bo mogoče enostavno integrirati s katerim koli zalednim informacijskim sistemom, ki potrebuje eno ali več zahtevanih funkcionalnosti zajema fotografije, podpisa ali prstnega odtisa. Rešitev bo  morala omogočati zajem in preverjanje zajetih biometričnih podatkov ter pošiljanje podatkov v centralne registre in druge zaledne informacijske sisteme.

Ena izmed funkcionalnih zahtev informacijske rešitve, bo tudi za uporabnika in državljana enostaven in prijazen način zajema prstnih odtisov, podpisa in zajem slike, preko kamere priključene na delovno postajo, kjer bo omogočeno tudi samodejno prepoznavanje obraza, samodejen izrez fotografije iz obrazca / optičnega bralnika, samodejno korekcijo slike, samodejno prilagoditev slike zahtevam ICAO (glede na zahteve posameznega dokumenta), priprava fotografije za pošiljanje v register, možnost ročnega urejanja fotografije (izrez, korekcija barv, …), možnost urejanja fotografije z naprednimi orodji, odstranjevanje ozadja, zajem slike s spletnimi kamerami.

Omenjena informacijska rešitev naj bi bila na uprave enote vpeljana najkasneje v drugi polovici leta 2019.