Oddajte pobudo

Pridobitev digitalnega potrdila kot pravna oseba

Področje: Javna uprava
Pristojni organi: MJU
  • 05. 04. 2018Pobuda objavljena
  • 05. 04. 2018Pobuda posredovana v odziv
  • 08. 05. 2018Pobuda sprejeta

Pobuda

Spoštovani,

kot fizična oseba z dejavnostjo sem naletel na administrativno oviro. Za opravljanje storitev z državo potrebujem tudi digitalno potrdilo, po katerega sem moral osebno na FURS. Že tukaj se mi je pojavilo vprašanje, in sicer zakaj ne morem do takšnega digitalnega potrdila priti že na fizični VEM točki oziroma na UE. Pogodbo za upravljanje z digitalnim potrdilom bi lahko podpisal tudi pri pooblaščeni osebi, tako na UE ali na točki VEM.

Lep pozdrav.

Odgovor pristojnega organa

Odgovor Ministrstva za javno upravo:

Ker se tudi sami zavedamo, da je za uporabnike digitalnih potrdil SIGEN-CA dostopnost prijavnih služb ključnega pomena, smo že pred leti želeli prijavno službo SIGEN-CA za poslovne subjekte vzpostaviti tudi na drugih lokacijah, a smo s strani Finančne uprave kot upravljavca Registra davčnih zavezancev, katerega podatki se uporabljajo pri izdaji kvalificiranih potrdil za poslovne subjekte, prejeli negativen odgovor, saj druge organizacije nimajo zakonske podlage za dostop do podatkov iz omenjenega registra.

Ne glede na prej navedeno pa lahko kot fizična oseba z dejavnostjo zahtevek za pridobitev kvalificiranega potrdila za fizično osebo (državljana) oddate tudi na prijavni službi SIGEN-CA na vseh upravnih enotah in s tem si kot samostojni podjetnik pridobite digitalno potrdilo za svoje e-poslovanje (pridobitev potrdila za poslovne subjekte ni nujna za fizične osebe z dejavnostjo). Kontaktni podatki in uradne ure so objavljeni na spletni strani http://www.sigen-ca.si/RA-fizicne.php.


Odgovor Ministrstva za finance:

Ministrstvo za finance je pobudo preučilo ter ugotovilo, da tudi Finančna uprava RS, kjer delujejo prijavne službe za poslovne subjekte na uradih Finančne uprave RS, želi poenostaviti poslovanje podjetij.

Na podlagi navedenega bosta Ministrtsvo za javno upravo, kot izdajatelj SIGEN-CA, ter Finančna uprava RS, poskušala ponovno preučiti možnost oddaje zahtevkov za kvalificirana potrdila poslovnih subjektov tudi na drugih lokacijah (na točkah za podporo poslovnim subjektom oziroma na upravni enoti).