Oddajte pobudo

Vrednotnica za baterije za polžev vsadek

Področje: Zdravstvo
Pristojni organi: MDDSZ
  • 02. 02. 2018Pobuda objavljena
  • 02. 02. 2018Pobuda posredovana v odziv
  • 16. 02. 2018Pobuda sprejeta

Pobuda

Predlagam avtomatizirano izdajo vrednotnice za baterije za polžev vsadek, kadar gre za trajno stanje.
Predlagam, da se omogoči tudi možnost, da vlagatelj na vlogi za vrednotnico za baterije za polžev vsadek označi, da se odreka pritožbenemu roku v primeru pozitivne rešitve.

Odgovor pristojnega organa

Odgovor Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti:

Maj 2019:

Predlog še ni bil obravnavan na Svetu za tehnične pripomočke, zato ta predlog ni bil upoštevan pri spremembi pravilnika. Ob prvi spremembi bomo predlog upoštevali.

Februar 2018:

Spoštovani, prejeli smo vašo pobudo, da bi v Pravilniku o tehničnih pripomočkih in prilagoditvi vozila avtomatizirali vrednotnico za polžkov vsadek, kadar gre za trajno stanje. Vaš predlog bomo skladno z Zakonom o izenačevanju možnosti invalidov posredovali Svetu za tehnične pripomočke.
Glede odpovedi pritožbi, pa Zakon o upravnem postopku že sedaj predvideva možnost odpovedi pritožbe. Stranka o svoji odločitvi, da se želi odpovedati pritožbi obvesti uradno osebo tekom samega postopka.