Oddajte pobudo

Izpit za voditelja čolna

Področje: Promet
Pristojni organi: MzI
  • 29. 12. 2017Pobuda objavljena
  • 29. 12. 2017Pobuda posredovana v odziv
  • 12. 01. 2018Pobuda sprejeta

Pobuda

Pozdravljeni,

predlagam odpravo administrativnih ovir na področju opravljanja izpita za voditelja čolna, in sicer predlagam spremembo Pravilnika o upravljanju s čolni tako, da se spremenijo posamezni členi, ki opredeljujejo vloge za prijave na posamezne vrste izpitov ter Priloge 1, 4 in 7. Predlagam, da k vlogam ni potrebno prilagati slike, ampak se slika lahko prinese s seboj, ko kandidat pride na opravljanje posameznega izpita. Ravno tako je nujno, da se k vlogam ne zahteva prilaganje dokazil o poravnani upravni taksi, ampak si organ podatek preveri v svojih knjigovodskih evidencah v skladu z 139. členom Zakona o splošnem upravnem postopku.

Odgovor pristojnega organa

Odgovor Ministrstva za infrastrukturo:

Pobuda državljana bo obravnavana v okviru projektne skupine za uvedbo enotnega dovoljenja za upravljanje čolna. V okviru te projektne delovne skupine potekajo intenzivne priprave predloga novega pravilnika o upravljanju čolnov. Eden poglavitnih ciljev novele je tudi poenostavitev postopkov za državljane. S tem ciljem bomo predloge državljana preučili z vidika relevantne zakonodaje in upoštevali, kolikor bo to možno glede na veljavne predpise.