Oddajte pobudo

Predlog poenostavitve postopka prodaje kmetijskega zemljišča in predkupna pravica občine

Področje: Kmetijstvo
Pristojni organi: MKGP
  • 24. 03. 2016Pobuda objavljena
  • 24. 03. 2016Pobuda posredovana v odziv
  • 18. 04. 2016Pobuda sprejeta

Pobuda

Pozdravljeni.

Predlagam poenostavitev postopka prodaje kmetijskega zemljišča in predkupna pravica občine. Če želi lastnik prodati kmetijsko zemljišče mora Ponudbo za prodajo posredovati Upravni Enoti, na območju, kjer to kmetijsko zemljišče leži, da jo objavi na svojem spletnem portalu in obesi na oglasno desko.

Upravna enota to ponudbo nemudoma pošlje OBČINI in krajevnemu uradu oziroma informacijski pisarni, da jo objavijo na oglasni deski. Tretji odstavek 20.člena ZKZ: "Upravna enota, na območju katere to kmetijsko zemljišče, gozd ali kmetija leži, mora ponudbo iz prvega odstavka tega člena nemudoma objaviti na oglasni deski in na enotnem državnem portalu E-uprave. Upravna enota to ponudbo nemudoma pošlje občini in krajevnemu uradu oziroma informacijski pisarni, da jo objavijo na oglasni deski. Rok za sprejem ponudbe je 30 dni od dneva, ko je bila ponudba objavljena na oglasni deski upravne enote." To pomeni, da je občina, ki ima na nepremičnini predkupno pravico, s prodajo že seznanjena in lahko posreduje na UE Sprejem ponudbe, in predkupno pravico uveljavi.

V praksi pa ni tako. Občina ignoira tovrstne objave in predkupno pravico uveljavlja šele, ko želi kupec od UE prodobiti odobritev pravnega posla. Torej takrat, ko je prodaja predkupnemu upravičencu iz ZKZ-ja v teku. Sprememba naj bi veljala za vse objavljene Ponudbe, ki jih prejme Občina. Torej tudi za prodajo kmetijskega zemljišča, ki je delno pozidan, ali sklopa kombiniranih (stavbno / kmetijsko) parcel.

Predlagam, da se eksplicitno v ZKZ opredeli, da je Občina seznanjena sprodajo v trenutku, ko od UE prejme Ponudbo za prodajo, ki jo morajo objaviti na občinski oglasni deski. Tako se poenostavi in skrajša postopek prodaje, ker lahko Občina že v času objave Ponudbe, če želi uveljavlja svojo predkupno pravico. Če kot kupec na UE ne posreduje Sprejema ponudbe, pomeni da predkupne pravice ne uveljavlja.

Odgovor pristojnega organa

Odgovor Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano:

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ugotavlja, da postopek pravnega prometa in zakupa kmetijskih zemljišč po trenutno veljavnem Zakonu o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11-UPB2 in 58/12; v nadaljevanju: ZKZ) ne dosega svojega namena. Oba postopka sta se izkazala za zelo dolgotrajna in postopkovno zapletena, kar izkazujejo posamezne faze v postopku in opravila, ki jih morajo stranke opraviti, da pridejo do želenega, t.j. prodaje oziroma zakupa kmetijskega zemljišča.

Ministrstvo je na podlagi teh ugotovitev pristopilo k izdelavi strokovne podlage za prenovo ureditve kmetijske zemljiške politike. Ob upoštevanju analize obstoječega stanja področja kmetijske zemljiške politike ter ugotovitev primerjalno pravne ureditve v izbranih državah se bodo pripravili 3 različni modeli pravnega urejanja področja kmetijske zemljiške politike. Na tej osnovi bo oblikovana posebna projektna skupina, ki se bo do teh modelov opredelila in ministrstvu predlaga najprimernejši model za Slovenijo.