Oddajte pobudo

Elektronska komunikacija s ZRSZ

Področje: Delovno pravno
Pristojni organi: MDDSZ
  • 24. 03. 2016Pobuda objavljena
  • 24. 03. 2016Pobuda posredovana v odziv
  • 25. 04. 2016Pobuda sprejeta

Pobuda

Pozdravljeni.

Po elektronski pošti sem (s kvalificiranim digitalnim potrdilom) obvestil osebno svetovalko, da sem namesto gmail pošte začel uporabljati nov elektronski naslov. Le-ta je od mene na nov elektronski naslov poslala zahtevo, da se moram oglasiti na ZRSZ, zaradi podpisa in uradne prijave te spremembe v prostorih državnega organa. Eno uro sem čakal v vrsti, da sem povsem drugo svetovalko (moja je bila opravičeno odsotna) obvestil o novem elektronskem naslovu in še dodatnih 10 minut, da je (zaradi počasnosti internetne povezave) lahko moj podpis na digitalni tablici bil potrjen. Kaj uradne osebe več ne smejo napisati "uradni zaznamek o prejetem obvestilu" in ga v digitalni obliki e-poštne priloge vgraditi v moj \"dosije\" ? Če so brezposelni samo zato, da zaposleni na Zavodu imajo gnečo in kolone, potem je postopek povsem zgrešen. Tudi poslano obvestilo ZRSZ po e-pošti o nameravani odsotnost zaradi kratkega odhoda (3-4 dni) v tujino predhodno treba podpisati in spet čakati v vrstah, v \"sveto knjigo\", ki mu Zavod pravi Zaposlitveni načrt iskalca zaposlitve.

Odgovor pristojnega organa

Odziv Zavoda za zaposlovanje RS

Na podlagi splošnega akta o elektronski prijavi v evidenco brezposelnih oseb in evidenco iskalcev zaposlitve (Uradni list, RS, št 3/2011) mora brezposelna oseba, ki se želi prijaviti v našo evidenco, kljub temu, da ima kvalificirano digitalno potrdilo, svojo identiteto (ugotovitev istovetnosti uporabnika s predložitvijo osebnega dokumenta) osebno potrditi na Zavodu v roku treh delovnih dni.

Enak način ravnanja je tudi v primeru spremembe e-pošte brezposelne, saj je potrebno zopet preveriti istovetnost uporabnika.

Pri vprašanju o sporočanju odsotnosti, pa pojasnjujemo, da Pravilnik o prijavi in odjavi iz evidenc, zaposlitvenem načrtu, pravicah in obveznostih pri iskanju zaposlitve ter nadzoru nad osebami, prijavljenimi v evidencah (Uradni list RS, št. 106/10, 10/14 in 98/15) v 44. členu določa opravičljive razloge za opustitev iskanja zaposlitve, način in trajanje dogovora o tem. Brez predhodnega dogovora v zaposlitvenem načrtu je opustitev aktivnega iskanja zaposlitve opravičljiva pod pogojem, da oseba obvesti zavod v roku 8 dni po prenehanju razlogov in na zahtevo Zavoda predloži ustrezna dokazila, da zaradi utemeljenih razlogov ni bil možen predhoden dogovor v zaposlitvenem načrtu. V 39. členu istega pravilnika je določeno, da zaposlitveni načrt lastnoročno podpišeta uradna oseba zavoda in brezposelna oseba. S podpisom zaposlitvenega načrta podpisnika prevzemata vse iz njega izhajajoče obveznosti in tudi dogovorita opravičljive razloge za opustitev aktivnega iskanja zaposlitve za določeno obdobje. V skladu s 36. členom tega pravilnika se lahko zaposlitveni načrt pripravi tudi po elektronski poti, vendar Zavod še ne zagotavlja podpisa z elektronskim kvalificiranim potrdilom, zaradi tega je do uvedbe te možnosti (predvidoma december 2016) potreben podpis zaposlitvenega načrta osebno v prostorih Zavoda.

S strani vodstva ZRSZ bomo naše sodelavce na terenu pozvali, da do elektronskega poslovanja ZRSZ z uporabniki, omogočijo strankam urejanje tovrstnih sprememb po predhodnem dogovoru oz jih obravnavajo prednostno.