Oddajte pobudo

Povezljivost podatkov med občinami in GURS v primeru upravljanja večstanovanjskih stavb

Področje: Okolje in prostor
Pristojni organi: MOP
  • 07. 01. 2016Pobuda objavljena
  • 07. 01. 2016Pobuda posredovana v odziv
  • 02. 02. 2016Pobuda sprejeta

Pobuda

Spoštovani.

Upravnike večstanovanjskih stavb vodijo večje občine. Občine napišejo naslov stavbe in upravnika v računalnik in izdajo odločbo. Na Geodetski upravi se tudi vodi upravnika stavbe, vendar na del stavbe (ko, številka stavbe, številka dela stavbe). Težava je v tem, da podatki torej niso povezljivi, zato morajo upravniki vsak del stavbe, katerega upravniki so, sporočiti tudi Geodetski upravi, kar predstavlja dodatno birokracijo.

Odgovor pristojnega organa

Odgovor Ministrstva za okolje in prostor:

Vpis upravnika v register upravnikov ni konstitutivne narave, marveč je zgolj evidenčne narave, saj se upravnik vpiše v register upravnikov na mestni občini oziroma Upravni enoti na podlagi pogodbe o opravljanju storitev upravljanja (POUS) za določeni večstanovanjski objekt. Upravnik izkazuje svojo upravičenost za vpis v register upravnikov s POUS, ki ima podlago za vpis v Stanovanjskem zakonu.

Zakonu o evidentiranju nepremičnin ki je v pristojnosti Geodetske uprave RS pa je bil sprejet po uveljavitvi Stanovanjskega zakona kjer je le-ta uvedel, da lahko upravnik vloži zahtevo za vpis stavbe v kataster stavb. Ob vložitvi zahteve pa mora ob tem, če je upravnik vložil zahtevo za vpis, predložiti še izpolnjen vprašalnik s podatki o stavbi ali delu stavbe, ki se vodijo v registru nepremičnin.

Glede na omenjeno problematiko Ministrstvo za okolje in prostor išče najbolj optimalno rešitev v smislu odprave administrativne ovire v spremembi zgoraj omenjene zakonodaje.