Oddajte pobudo

Predlog za spremembo Zakona o varnosti cestnega prometa oz. Pravilnika o posebnih pogojih za vozila, s katerimi se prevažajo skupine otrok

Področje: Promet
Pristojni organi: MzI
  • 07. 12. 2012Pobuda objavljena
  • 07. 12. 2012Pobuda posredovana v odziv

Pobuda

Spoštovani!

V zadnjem času smo prejeli kar nekaj pozivov naših članov, smučarskih društev, ki se nanašajo na določila Zakona o varnosti cestnega prometa oz. Pravilnika o posebnih pogojih za vozila, s katerimi se prevažajo skupine otrok. Glede na določila so namreč prevozi, ki jih za svoje potrebe opravljajo društva, izenačeni s poklicno prevozno dejavnostjo. Motorno vozilo mora imeti tahograf, voznik pa v delovnem dnevu, v katerem prevaža skupino otrok, ne sme opravljati drugega dela, ki bi lahko vplivalo na njegovo zmožnost varnega upravljanja vozila (npr. vodenje ali sodelovanje pri športni vadbi ali treningu). Navedena določila so za društva zelo rigorozna in je v okviru delovanja društev opravljanje prevozov precej oteženo, se posebej v današnji gospodarski situaciji.

Glede na navedeno vas prosimo, da proučite zgoraj navedena določila Zakona oz. Pravilnika in predlagate spremembe, da bodo društva prevoze lahko opravljala pod bolj sprejemljivimi pogoji.
 

Odgovor še ni na voljo