Oddajte pobudo

Uskladitev - preživnina

Področje: Sociala
Pristojni organi: MDDSZ
  • 31. 08. 2015Pobuda objavljena
  • 31. 08. 2015Pobuda posredovana v odziv
  • 21. 09. 2015Pobuda sprejeta

Pobuda

Pozdravljeni.

Obveščanje o uskladitvi preživnine, ki jo prejme oseba, ki preživnino plačuje in oseba, ki jo prejema, v primeru, da je uskalditev 0,00 EUR je nesmiselno in je zgolj dodatno delo za javne uslužbence in zapravljanje javnih financ. Predlagam, da se v zakonu določi, da se obvestilo pošlje samo v primeru, če uskladitev dejansko nastane.

Odgovor pristojnega organa

Odgovor Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti:

V Zakonu o družinah, ki ga pripravljamo na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je predvidena tudi rešitev v zvezi z usklajevanjem preživnin - šla bo v smeri, da se pod določenim pragom rasti življenjskih stroškov preživnine ne bodo usklajevale. V teh primerih tudi ne bo posameznega obveščanja zavezancem.