Oddajte pobudo

Sprememba Uredbe o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov

Področje: Okolje in prostor
Pristojni organi: MOP
  • 14. 08. 2013Pobuda objavljena
  • 14. 08. 2013Pobuda posredovana v odziv

Pobuda

Sprememba Uredbe o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov; smatram, da je Uredba na pobude in prizadevanje zaposlenih na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje in ARSU še premalo učinkovita, saj gradbeniki pri vseh zakonih uničujejo rodovitno zemljo, ker odlagajo in vnašajo v zemljo plastiko, gumo, azbestne cevi, azbestne kritine in druge škodljive odpadke, kar onesnaži tudi podtalnico, ki jo pijemo. Smatram, da je doba 6 mesecev za kemijsko analizo tal absolutno predolga in bi jo morali skrajašati na tri mesece, saj se samo s tem lahko dejansko ugotovi kvaliteto ali onesnaženost zemljišča in samo s tem se dokazuje, da v zemlji ni samo kamenje in zemlja ampak še veliko drugega kar ne sodi med rodovitno zemljo. Gradbeniki zaradi dobrega zaslužka odlagajo škodljive odpadke po celotni Sloveniji, zato bi bilo potrebno v Uredbo dodati še visoke kazni npr. 300.000€ in 3 leta zaporne kazni za tistega, ki se ugotovi, da vnaša v zemljišče odpadke, inšpektorji pa bi morali bolj striktno opravljati svoje delo in kaznovati vse kršitelje. Predlagam tudi, da je nosilec uredbe tudi izvršna oblast, kar bi lahko izgledalo tako, da se pošlje na ogled inšpekcijo in policijo in se ob nespoštovanju zakonodaje takoj ukrepa z zaporno kaznijo in denarno sankcijo, ne pa da se vleče vsaka stvar po sodišču, saj tudi pri prehitri vožnji veljajo sankcije takoj!

Odgovor še ni na voljo