Oddajte pobudo

Sprememba Uredbe o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov

Področje: Okolje in prostor
Pristojni organi: MOP, MzI
  • 20. 06. 2013Pobuda objavljena
  • 20. 06. 2013Pobuda posredovana v odziv

Pobuda

Predlog za:
Sprememba Uredbe o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov, ki bi za začetek samo ukinila zadnjo spremembo in dopolnitev iz 2011 in uveljavila zapis uredbe iz 2008. (ta del) http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201161&stevilka=2893. V praksi je ogromno težav pri ravnanju z izkopnim materialom in ponovni uporabi le tega, še posebej pri manjših gradbenih podjetjih, ki se največkrat zaradi zapletenosti poslužujejo nelegalnih odlaganj.

Rešitve moramo iskati v poenostavljanju predpisov in večanju odgovornosti uporabnikov, torej inženirjev, ki sodelujejo pri pripravah dokumentacije o ravnanju s surovinami in lastnikov odvečnega materiala.


Ker imajo birokrati težave z nadzorom na terenu, kam vse se izkope odlaga in/ali se jih pomeša z ostalimi odpadki, so si izmislili skoraj totalno blokado uporabe in ravnanja s temi materiali. Zemeljski izkop, ki je klasificiran kot odpadek, se lahko vnaša v tla, ko je za to izdano okoljevarstveno soglasje (ARSO). Do tu skoraj ni težav, najhujša birokratska norost je v tem, da za tak izkop uradništvo na agenciji zahteva kemijsko analizo izvedeno iz strani pooblaščenih laboratorijev, analiza pa je veljavna 6 mesecev. Ta analiza materiala stane investitorja od 2000 EURO naprej, in to izvajajo samo 4 ustanove v Sloveniji. http://www.arso.gov.si/varstvo%20okolja/tla/podatki/Emisije_v_tla%20APRIL%202013.pdf


Da anarhijo v okolju še dodatno vzpodbudijo, so si uradnice na oddelku izmislile popravek uredbe leta 2011, ki kot sem že omenil, kemijsko analizo smatra za veljavno, če ni starejša od 6 mesecev. Torej kup kamenja in zemlje v 6 mesecih, po razumevanju birokratov, spreminja kemijsko sestavo. Vpliv lobijev iz laboratorijev? Je pri pripravi predpisa prišlo do lobiranja ali korupcije??? http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r01/predpis_URED4791.html

Če želimo iz kupa na gradbišču uporabiti nekaj tovornjakov zemlje za planiranje v vinogradu je potrebno vsaj 4000 EURO in več kot pol leta.

Odgovor še ni na voljo