Oddajte pobudo

Prijava delovne nezgode

Pristojni organi: ZZZS
  • 06. 02. 2023Pobuda objavljena
  • 06. 02. 2023Pobuda posredovana v odziv
  • 02. 03. 2023Pobuda sprejeta

Pobuda

Predlagam izdelavo APIja (ali pa možnost importa XMLja) za potrebe "Prijave nezgode in poškodbe pri delu" (https://spot.gov.si/spot/irsdPrijavaDelovneNezgode.evem?sekcija=prva). Razlog (prednost): podatke o svojih zaposlenih imajo podjetja že shranjene v svojih informacijskih sistemih, prav tako jim, kljub digitalizaciji lastne evidence nezgod pri delu, prijava v Spot pomeni dodatni ročni vnos.

Odgovor pristojnega organa

Odgovor Ministrstva za digitalno preobrazbo 

V okviru portala SPOT in v sodelovanje s ZZZS sta v letošnjem letu v izvajanju dva projekta  »Osnove za nadomestila« in »Potrdila o krvodajalstvu« zato vaše predlagane funkcionalnosti v letu 2023 ne moremo zagotoviti.

Glede na podan predlog pri »Poškodbah pri delu« ne gre za tako velik obseg vlog in je verjetnost izdelave vmesnika majhna, saj ta za sabo potegne dodeljevanje pravic uporabnikom, rešitev pa bi morale podpreti tudi programske hiše, ki se povezujejo z nami. Menimo, da bi bilo bolj smiselno podpret uvoz XMLja v sam postopek na portalu, o čem bomo še razmislili.

Na portalu SPOT sicer nenehno delamo na izboljšavah naših storitev. Trenutno smo tudi v procesu tehnične prenove portala SPOT in v teku prenove bomo obravnavali tudi predlagano funkcionalnost, v smislu da bi jo omogočili v prihodnosti.