Oddajte pobudo

Dopolnitev iRPU z e-naslovom PU

Področje: Finance
Pristojni organi: MF
  • 26. 01. 2023Pobuda objavljena
  • 26. 01. 2023Pobuda posredovana v odziv
  • 06. 02. 2023Pobuda sprejeta in zaključena

Pobuda

Zaradi prehoda na e-poslovanje predlagam:

- dopolnitev iRPU in ostalih registrov (npr. PRS/e-PRS...) z e-naslovom PU, zagotoviti njihovo objavo in dostop vsem deležnikom.

Odgovor pristojnega organa

Odgovor Ministrstva za finance

Skladno s prejeto pobudo glede dopolnitve iRPU z e-naslovom PU sporočamo, da so v  iRPU – spletnem Registru proračunskih uporabnikov že sedaj javno objavljeni uradni elektronski naslovi tistih proračunskih uporabnikov, ki so na Upravo Republike Slovenije za javna plačila podali vlogo za vpis elektronskega naslova v iRPU. Proračunske uporabnike, ki na vlogi za vpis v iRPU niso vpisali uradnega elektronskega naslova, bomo pisno pozvali k predložitvi le tega.

Sporočamo še, da je prikaz uradnega elektronskega naslova v iRPU trenutno omogočen le v primeru iskanja podatkov za posameznega proračunskega uporabnika, medtem ko na izpisih 'Seznamov proračunskih uporabnikov', tega podatka ni. Zato bomo predvidoma v prihodnjih dneh 'Seznam neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov', ki je objavljen v tabelarični (excel) in tekstualni obliki, dopolnili s podatkom o uradnem elektronskem naslovu proračunskega uporabnika.