Oddajte pobudo

Vračilo regresa -negativni REK

Področje: Finance
Pristojni organi: MF
  • 15. 11. 2022Pobuda objavljena
  • 15. 11. 2022Pobuda posredovana v odziv
  • 08. 12. 2022Pobuda sprejeta in zaključena

Pobuda

Spoštovani, na vas se obračamo s prošnjo za ureditev področja oddaje REK obrazcev na E-davkih v primerih vračila preveč izplačanega regresa delavcu, ki podjetje zapusti. Trenutno se morajo izvajati ročni popravki na že oddanih REK obrazcih ob izplačilu regresa ali pa se popravek javi ob letnih poročilih o prejemkih delavcem.

Vljudno prosim, če se lahko preveri možnost oddaje negativnega REK obrazca ob izvedbi vračila preveč izplačanega regresa direktno v E-davke. Za preveritev in morebitno upoštevanje pobude se vam že v naprej zahvaljujem. Lp 

Odgovor pristojnega organa

Odgovor Ministrstva za finance

Popravljanje obračunov, če je bila davčna obveznost izkazana previsoko, ureja Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 v 54. členu. Zavezanec predloži popravek obračuna, če naknadno ugotovi, da je v predloženem obračunu davčno obveznost izkazal previsoko glede na obveznost, ki bi jo bil dolžan izkazati na podlagi zakona o obdavčenju. Navedeno določilo se v primeru REK obrazcev uporablja tudi, ko prejemnik dohodka naknadno vrne izplačan dohodek ali del izplačanega dohodka. Ko plačnik davka od prejemnika dohodka prejme vračilo dohodka, sestavi popravljen REK obrazec (zmanjšanje davčnih obveznosti). Navedeno je tudi pojasnjeno v točki 3.2 dokumenta objavljenega na spletnih straneh FURS: Obracuni_in_postopek_oddaje_prek_sistema_eDavki.doc (live.com).

Ministrstvo za finance in Finančna uprava Republike Slovenije sta že pred leti preučila možnost oddaje negativnega REK obrazca, kot predlagate, vendar sta prišla do zaključka, da je najprimernejši način zgolj popravljanje REK obrazca. Namreč, podatki iz REK obrazcev so podlaga za sestavitev informativnega izračuna dohodnine in v takšnem primeru ta ne bi izkazoval pravilnih podatkov in posledično pravilne odmere dohodnine.