Oddajte pobudo

Skrajševanje čakalnih vrst v zdravstvu

Področje: Zdravstvo
Pristojni organi: MZ
  • 18. 10. 2022Pobuda objavljena
  • 18. 10. 2022Pobuda posredovana v odziv
  • 10. 11. 2022Pobuda sprejeta

Pobuda

Opažam, da se opravljajo nepotrebne dvojne zdravstvene storitve in pregledi in tako je praktično nemogoče skrajševanje čakalnih vrst v zdravstvu. Prav tako ZZZS po obstoječih praksah bolnišnic eno in isto storitev plačuje dvakrat. Gre za to, da pacient na primarni ravni opravi pregled (konkretno ginekološki), osebna zdravnica izda napotnico za poseg. Nato se pacient v SB Celje (mogoče je tudi v drugih bolnišnicah tako) ne more naročit na poseg, ampak se zahteva ponovni pregled - konkretno v primeru pri isti zdravnici, ki je izdala napotnico! Torej gre za podvojevanje storitve. Poleg tega se čas od prvega pregleda do dejanskega posega podvoji in kljub "zelo hitri" napotnici pacient ne pride do potrebnega posega v predvidenem roku. Zelo žalostno in nepotrebni stroški tako ZZZS kot tudi pacienta (vožnja v bolnišnico v drug kraj in čas tudi staneta).

Odgovor pristojnega organa

Odgovor Ministrstva za zdravje

Hvala za posredovani predlog glede podvajanja zdravstvenih storitev. Na MZ smo seznanjeni z navedeno prakso, ki dejansko predstavlja anomalijo pri izvajanju zdravstvenih storitev in po nepotrebnem dodatno obremenjuje zdravstvene delavce in paciente, podaljšuje čas obravnave, kot tudi sami ugotavljate, in pacientom ne prinaša nobenih dodatnih koristi.

V posameznih primerih, ko je od zadnjega pregleda poteklo dalj časa, je ponovni pregled lahko upravičen, če tako presodi stroka, saj je iz vidika diagnostike in terapije potrebno poznati zadnje stanje pacienta. Vendar pa gre v večini primerov za kratka časovna obdobja, zato je smiselno določiti strokovno utemeljeno časovno okno, v katerem ponovni pregledi niso upravičeni.

V sodelovanju z ZZZS že potekajo aktivnosti za vzpostavitev ustreznih mehanizmov, ki bodo preprečili podvajanje pregledov in bodo pomenili učinkovitejšo obravnavo pacientov.