Oddajte pobudo

Prehodna ukinitev gotovinskega poslovanja

Področje: Finance
Pristojni organi: MF
  • 10. 10. 2022Pobuda objavljena
  • 10. 10. 2022Pobuda posredovana v odziv
  • 02. 11. 2022Pobuda sprejeta in zaključena

Pobuda

Spoštovani, predlagam, da se uvede obvezno plačilo s plačilnimi karticami, z nekim prehodnim obdobjem, ko se lahko plačuje na oba načina. V prehodnem obdobju se mora omogočiti plačilo s kartico in gotovinsko plačilo pogojno, po prehodnem obdobju pa samo kartično poslovanje. Skratka, dajmo omejit gotovino maksimalno, da se omeji siva ekonomija, posledično pobere več davka. To bi morali uvesti povsod tam kjer se izdajajo fiskalni računi.

Odgovor pristojnega organa

Odgovor Ministrstva za finance

V zvezi s predlagano pobudo z vidika pristojnosti Ministrstva za finance pojasnjujemo, da so v skladu z Zakonom o uvedbi eura (Uradni list RS, št. 114/06) evrski bankovci in kovanci edino zakonito plačilno sredstvo v Republiki Sloveniji, kar pomeni, da morajo trgovci potrošnikom omogočiti plačevanje z evro gotovino. Navedena obveznost je v osnovi določena že v predpisih Evropske unije, saj Pogodba o delovanju Evropske unije (v nadaljevanju: PDEU) opredeljuje pojem zakonitega plačilnega sredstva, ki med drugim pomeni, da tega plačilnega sredstva na splošno ni mogoče zavrniti pri izpolnitvi dolga. To tudi pomeni, da bi druga oblika plačevanja (npr. kartična plačila) lahko pridobila status zakonitega plačilnega sredstva le s spremembo predpisov EU, ni pa tega mogoče narediti z nacionalnimi predpisi. Če bi želeli ob tem ukiniti gotovinska plačila, bi bilo potrebno evro gotovini v predpisih EU tudi odvzeti status zakonitega plačilnega sredstva.

Obseg gotovinskih plačil se v Sloveniji postopoma znižuje na račun elektronskih oblik plačevanja. Omenjeni trend je bilo še posebej opaziti v času pandemije covid-19. Upadanje gotovinskih plačil pričakujemo tudi v prihodnje, vendar trenutno še vedno več kot polovico plačil na drobno predstavljajo gotovinska plačila. Potrebno je tudi upoštevati, da nekateri potrošniki iz različnih razlogov ne želijo ali ne morejo plačevati elektronsko ali odpreti računa pri banki. To še posebej velja za ranljive skupine potrošnikov, ki nimajo vedno dostopa do bančnih storitev in so te povezane z določenimi stroški. Poleg tega bi s podelitvijo statusa zakonitega plačilnega sredstva le eni obliki elektronskega plačevanja (kartičnim plačilom) v neenak konkurenčni položaj postavili preostale oblike elektronskega plačevanja oz. ponudnike le-teh, kar tudi ni sprejemljivo s sistemskega vidika.

Iz navedenih razlogov dane pobude ne podpiramo.

Dodatno pojasnjujemo še, da sta z vidika preprečevanja in omejevanja sive ekonomije obvezno kartično ali drugo elektronsko plačilo in davčno potrjevanje računov v realnem času alternativna ukrepa, ki davčnemu organu zagotavljata možnost učinkovitega nadzora nad ustvarjenim prometom posameznega davčnega zavezanca in pravilnostjo obračunanih in plačanih davkov. Ukrep obvezne potrditve računa pri davčnem organu vsakega računa, za katerega prodajalec sprejme plačilo v eni izmed oblik gotovine, kot je ta opredeljena z Zakonom o davčnem potrjevanju računov (UR. l. RS, št. 57/15, 69/17 in 3/22 – ZDDV-1M), v realnem času (to je v času same izdaje in še pred izročitvijo računa kupcu) Finančni upravi Republike Slovenije (FURS) zagotavlja vse podatke o izdanem in plačanem računu, od katerega mora davčni zavezanec obračunati in plačati ustrezne davke, in hkrati onemogoča naknadno prirejanje podatkov o ustvarjenem prometu davčnega zavezanca z namenom utaje davka. Ob tem se na Ministrstvu za finance sicer strinjamo, da vse oblike plačil, pri katerih kupec izvrši plačilo na poslovni račun davčnega zavezanca (npr. kartična plačila) doprinesejo k transparentnosti poslovanja in lahko olajšajo izvajanje nadzora FURS, vendar ocenjujemo, da ob veljavnem ukrepu davčnega potrjevanja računov dodana vrednost morebitne uvedbe obveznega elektronskega plačevanja z vidika omejevanja sive ekonomije ne bi opravičila stroškov in drugih obremenitev, ki bi jih uvedba takšne obveznosti pomenila za davčne zavezance in kupce.