Oddajte pobudo

Izboljšava postopka: VLOGA ZA IZDAJO POTRDILA IZ MATIČNEGA REGISTRA

Področje: Javna uprava
Pristojni organi: MNZ
  • 10. 10. 2022Pobuda objavljena
  • 10. 10. 2022Pobuda posredovana v odziv
  • 26. 10. 2022Pobuda sprejeta

Pobuda

Spoštovani, danes sem moral pridobiti potrdilo iz matičnega registra. Presenetilo me je, da za izpis baze in e-potrdilo, ki bi se moglo zgoditi avtomatično zahtevate plačilo takse. Dodatno je neuporabno tudi to, da moram podatke kot so naslov, poštna številka, mail, etc. vpisati sam, čeprav te podatke e-uprava že ima.

Moj predlog:

1. potrdilo naj bo brezplačno;

2. polja podatkov, ki jih že imate naj bodo že populirana, da prihrani uporabnik na času.

Hvala!

Odgovor pristojnega organa

Odgovor Ministrstva za javno upravo

Tehnične rešitve na portalu e-Uprava so pripravljene tako, da bi se morali ob prijavi v vlogo z e-identiteto podatki pred-napolniti. V primeru zaznanih težav, prosimo, da se obrnete na ekc@gov.si, kjer bomo zagotovili ustrezno pomoč.

Nadalje pojasnjujemo, da plačilo upravne takse določa Zakon o upravnih taksah. Za potrdilo iz uradne evidence se plača taksa, ne glede na to, ali se potrdilo zahteva osebno pri organu ali po elektronski poti, ob tem lahko resorni organ, kot nosilec politike na nekem področju presodi, da za določena potrdila (listine) zavezanec takse ne plača.

Upravni organ mora sicer opraviti enako delo, ne glede na to, ali zahtevo za izdajo dobi po fizični ali elektronski poti, zato tistih, ki zahtevajo vlogo po elektronski poti, samo zaradi tega, ni mogoče obravnavati drugače. Upravna taksa za potrdila je bila uvedena tudi zaradi zlorab vložnikov, ki so s svojimi zahtevami obremenjevali upravne organe, ker so prekomerno zahtevali izdajo potrdil, ki jih niso potrebovali, ali zahtevali izdajo večjega števila potrdil, zgolj ker je bila storitev brezplačna. Ob tem je ključno, da izdajanje potrdil za vodenje postopkov na strani države ni potrebno, ker državni organi, občine in nosilci javnih pooblastil, ki potrebujejo podatek iz uradne evidence, tega pridobijo sami, bodisi z vpogledom v uradno evidenco bodisi s poizvedbo pri organu, ki vodi evidenco. Ocenjujemo, da pobuda ni prepričljiv razlog za ukinitev upravne takse za izdajo potrdil.

Ne glede na izpostavljeno bomo v nadaljevanju s posameznimi resorji opravili vsebinsko razpravo glede podanega predloga in možnih spremembah v bodoče.