Oddajte pobudo

Postopek vpisa spremljevalca v evidenčni karton vožnje

Področje: Pravosodje
Pristojni organi: MP
  • 22. 09. 2022Pobuda objavljena
  • 22. 09. 2022Pobuda posredovana v odziv
  • 30. 09. 2022Pobuda sprejeta

Pobuda

Pozdravljeni.

Danes smo doživeli "hladen tuš" na UE Ljubljana. Bili smo prepričani, da je postopek vpisa spremljevalca mogoče vpisati takoj, ko dostavimo vse potrebno (to je osebno, karton vožnje, CPP izpit, Prva pomoč, in osebne spremljevalcev). Prepričani smo bili, da se na licu mesta takoj preveri tudi izpis kazenskih točk. Ta izpis je meni zdaj, ko smo se vrnili domov vzel točno dve minuti. Kako je mogoče, da je na to treba čakat 10 dni, zakaj ne zagotovite uradni osebi takojšnjega vpogleda, ki je na voljo? Zdaj se bom jutri z izpisom še enkrat oglasila na UE Ljubljana.

Odgovor pristojnega organa

Odgovor Ministrstva za pravosodje

Pojasnjujemo, da Zakon o voznikih v drugem odstavku 57. člena določa, da je spremljevalec osebe iz 3. točke prejšnjega odstavka lahko eden od staršev, skrbnikov, rejnikov ali druga oseba, ki je stara najmanj 27 let in ima veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije B najmanj pet let in v skupni evidenci izrečenih kazenskih točk nima več kot pet kazenskih točk in ima prebivališče v Republiki Sloveniji. 
 
Navedeni člen kot obvezni pogoj določa, da spremljevalec izkaže, da v EKT nima zabeleženih več kot 5 kazenskih točk. Potrdilo si bodisi lahko priskrbi spremljevalec sam, lahko pa po uradni dolžnosti zanj zaprosi pristojni organ, v kolikor spremljevalec temu ne nasprotujte. Iz vašega vprašanja sklepamo, da ste potrdilo naknadno pridobili sami. Kljub navedenemu pa vam le tega ni potrebno osebno odnesti na pristojni organ, ampak ga lahko le pošljete tudi po pošti v skladu z drugim odstavkom 63. člena Zakona o splošnem upravnem postopku, ki določa, da se pisna vloga praviloma izroči neposredno organu, pošlje po pošti, po elektronski poti ali preko osebe, ki opravlja posredovanje vlog kot svojo dejavnost (poslovni ponudnik). Z navedenim tako odpade potreba po večkratnem obisku pristojnega organa.
 
Ne glede na navedeno, pa vam pojasnjujmo, da je v teku izgradnja novega informacijskega sistema EKT, ki bo vnesla bistveno višjo stopnjo digitalizacije in avtomatizacije procesov in bo tako tudi omogočila elektronski dostop pristojnih organov (tudi upravnih enot) do EKT. Izgradnja novega informacijskega sistema naj bi bila zaključena do sredine prihodnjega leta in bo tako olajšala poslovanje strankam, pristojnim organom pa tudi tukajšnjemu ministrstvu kot upravljavcu zbirke.