Oddajte pobudo

Oddajanje vloge za pomoč po suši 2022

Področje: Obramba
Pristojni organi: MKGP, MO
  • 15. 09. 2022Pobuda objavljena
  • 15. 09. 2022Pobuda posredovana v odziv
  • 28. 10. 2022Pobuda sprejeta

Pobuda

Za vlogo za pomoč po suši bi se brez večjih težav uporabila aplikacija e-kmetija. Vsi podatki iz zbirne vloge so že v elektronski obliki, kmet bi le še izpolnil kakšna je bila ta škoda v priznanem letu.

Odgovor pristojnega organa

Odgovor Ministrstva za obrambo

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje nam je posredovala odgovor, v katerem navaja, da je na podlagi 39. člena Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (Uradni list RS, št. 114/05 – uradno prečiščeno besedilo, 90/07, 102/07, 40/12-ZUJF in 17/14) upravičenec za dodelitev sredstev oseba, ki na ozemlju Republike Slovenije obdeluje kmetijska zemljišča, če je v času nastanka naravne nesreče kot nosilec kmetijskega gospodarstva vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za kmetijstvo in gozdarstvo.

V zvezi s številom vseh nosilcev kmetijskih gospodarstev oziroma številom KMG-MID v Registru kmetijskih gospodarstev in številom oddanih zbirnih vlog v letu 2022 smo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano zaprosili za podatke, ki so nam jih posredovali v priloženi tabeli:

REGIJA

Št. KMGMID v Registru kmetijskih gospodarstev

Št. oddanih zbirnih vlog

GORENJSKA

6.651

3.622

GORIŠKA

8.349

4.056

JUGOVZHODNA SLOVENIJA

12.014

5.966

KOROŠKA

3.907

2.361

NOTRANJSKO-KRAŠKA

3.899

2.564

OBALNO-KRAŠKA

5.857

1.728

OSREDNJESLOVENSKA

13.017

7.140

PODRAVSKA

19.610

8.875

POMURSKA

12.652

6.043

SAVINJSKA

16.157

8.513

SPODNJESAVSKA

8.836

3.958

ZASAVSKA

1.357

910


Kot izhaja iz tabele, obstaja razlika med številom vseh nosilcev in številom zbirnih vlog, zato ne bi bili vsi upravičenci enako obravnavani.

Zaradi navedenega predlagane pobude ne moremo sprejeti oziroma dejansko ni izvedljiva.