Oddajte pobudo

Počitniško varstvo šolarjev

Področje: Šolstvo
Pristojni organi: MVI
  • 02. 09. 2022Pobuda objavljena
  • 02. 09. 2022Pobuda posredovana v odziv
  • 20. 09. 2022Pobuda sprejeta in zaključena

Pobuda

Moj predlog oz. pobuda je ta, da bi med šolskimi počitnicami (vsemi ali pa najmanj poletnimi) uvedli možnost varstva po vseh šolah za prvo triado. Vsaka šola ima zaposlene vzgojiteljice oz.pomočnice v prvih razredih (in pomočnice za podaljšano bivanje/jutranje varstvo) in le te bi lahko prevzele varstvo najmlajših učencev med počitnicami. Starši žal nimamo možnosti in pravice do toliko dopusta, kot je vseh šolskih počitnic, nekateri delodajalci niso poslušni (npr.med novoletnimi počitnicami si marsikdo ne sme vzeti dopusta zaradi narave dela, inventur, ipd). Veliko staršev pa si ne more privoščiti plačevanja varstva - taborov in ne varušk. Marsikdo tudi nima pomoči starih staršev, nekateri tudi pomoči partnerja ne (npr.starši samohranilci). Skratka, šole že imajo zaposlene vzgojiteljice, tako da potrebe po dodatnih kadrih ni. Starši bi krili seveda stroške prehrane, varstvo bi bilo pa lahko brezplačno oz.ugodneje kot so razni tabori in delavnice. Starši bi bili pa razbremenjeni in ne tako pod stresom in pritiskom, kot smo sedaj, ko ne vemo, kam bi dali otroke med vsemi počitnicami, medtem, ko moramo delati, da preživljamo družino, učitelji so pa na počitnicah. V upanju, da se bo kaj spremenilo v to smer in rešilo stisko neštetih družin, vas lepo pozdravljam.

Odgovor pristojnega organa

Odgovor Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport

V skladu z Zakonom o osnovni šoli so šole dolžne organizirati jutranje varstvo za učence 1. razreda. Organizacija jutranjega varstva je vezana na izvajanje programa osnovne šole - torej v času, ko poteka pouk. V času šolskih počitnic vzgojno-izobraževalno delo po programu osnovne šole ne poteka. Šole na podlagi šolske zakonodaje varstva za učence niso dolžne organizirati.

V skladu s pravilnikom, ki ureja šolski koledar v osnovnih šolah, strokovni delavci v času šolskih počitnic, ki so namenjene učencem, izrabijo letni dopust ter se v skladu z načrtovanjem v letnem delovnem načrtu šole izobražujejo in usposabljajo.

Počitniško varstvo za otroke je ponujeno s strani občin oziroma nevladnih organizacij. Šole pri izvedbi lahko pomagajo, niso pa nosilke programa. To varstvo je financirano iz drugih sredstev in ne sodi v delovno obveznost učiteljev na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.