Oddajte pobudo

Osnova za refundirano nadomestilo plače med začasno odsotnostjo od dela

Področje: Zdravstvo
Pristojni organi: MF, ZZZS
  • 12. 08. 2022Pobuda objavljena
  • 12. 08. 2022Pobuda posredovana v odziv
  • 01. 09. 2022Pobuda sprejeta

Pobuda

Pri obračunu plač v javnem sektorju imamo strašne težave pri iskanju osnov za omenjena nadomestila plače. Potrebnega je dosti truda za pridobitev teh osnov, saj je večina zaposlenih slabo odzivnih, kar v končni fazi rezultira v stalnih zavračanjih refundacijskih zahtevkov s strani ZZZS in nenazadnje številnih poračunih plač. S številom ur in bruto osnovami za pretekla leta razpolagajo tri inštitucije, ZPIZ, FURS in ZZZS. Pri zavrnitvi zahtevkov za refundacije dobimo samo obvestilo, da so napačne ure ali bruto osnova in potem se dobesedno začne gonja za temi podatki, do katerih delodajalec nima dostopa zaradi varstva osebnih podatkov, ampak je v celoti odvisen od zaposlenega. Menim, da ni nobene potrebe po tovrstnem "skrivanju" podatkov, saj moramo konec dneva pridobiti točno takšne podatke, do katerih sami, žal, ne moremo, da lahko pravilno obračunamo plačo in vložimo pravilen zahtevek do ZZZS. Lep pozdrav in vse dobro.

Odgovor pristojnega organa

Odgovor Ministrstva za finance:

Prejeli smo pobudo za administrativno razbremenitev oziroma poenostavitev postopkov, v kateri pobudnik izpostavlja težave pri obračunu plač v javnem sektorju, ki se nanašajo na zavračanje zahtevkov za refundacije nadomestil plač s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZZZS) zaradi napačnih ur ali bruto osnove, do teh podatkov pa delodajalci nimajo dostopa zaradi varstva osebnih podatkov in so v celoti odvisni od zaposlenih. Navaja, da s številom ur in bruto osnovami za pretekla leta razpolagajo Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Finančna uprava RS (v nadaljnjem besedilu: FURS) in ZZZS. Pobudnik meni, da ni nobene potrebe po tovrstnem "skrivanju" podatkov, saj morajo konec dneva pridobiti točno takšne podatke, da lahko pravilno obračunajo plačo in vložijo pravilen zahtevek do ZZZS.

V zvezi s predlagano pobudo pojasnjujemo, da je v Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ki je bil v javni obravnavi do 19. 8. 2022) predvidena rešitev, ki za delodajalce poenostavlja dostop do podatkov. Tako bo na podlagi predlagane spremembe 19. člena Zakona o davčnem postopku FURS lahko delodajalcu zaradi obračuna nadomestila plače med začasno zadržanostjo delavca od dela zaradi zdravstvenih razlogov razkril podatke o osnovi za to nadomestilo in številu ur, na katere se ta osnova nanaša.